Stockholms universitet logo, länk till startsida

192 miljoner i forskningsmedel från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beslutat om etableringsbidrag och projektbidrag inom naturvetenskap & teknik. Sammanlagt tilldelas Stockholms universitet nästan 192 miljoner kronor.

Flygfoto över Frescati
Foto: Sören Andersson

Vid Stockholms universitet har 44 forskare beviljats projektmedel inom naturvetenskap och teknik. Nio forskare har beviljats etableringsbidrag.

 

Beviljade projektmedel till Stockholms universitet

Angela Adamo, Inst. för astronomi: ’Stjärnbildning i utvecklande galaxer: revolutionen av James Webb Space Telescope’, 3 440 000  kr;

Daniel Ahlberg, Matematiska inst.: ’Förbindelser i spatiala tillväxtmodeller’, 3 508 000 kr;

Carl-Johan Ankarklev, MBW: ’Funktionella studier av värd-parasit interaktioner under malarias transmissionsfas’, 3 870 000 kr;

Emily Baird, Zoologiska inst.: ’Mörkernavigering hos humlor: en studie av punktögonens form, fysiologi och funktion’, 3 904 000 kr;

Andreas Barth, DBB: ’Struktur och dynamik hos amyloid-β peptidaggregat upplyst med nya metoder inom infrarödspektroskopi’, 3 400 000 kr;

Alexander Berglund, Matematiska inst.: ’Karakteristiska klasser för mångfaldsknippen och grafkomplex’, 3 700 000 kr;

Alexis Brandeker, Inst. för astronomi: ’MARVEL: Ett europeiskt samarbete för att karakterisera exoplaneter’, 2 580 000 kr;

Ian Cousins, ACES: ’Fält- och modelleringsstudier av långväga transport av miljöföroreningar på marina aerosoler’, 3 700 000 kr;

Sara Cousins, Natgeo: ’Förlust av växtdiversitet och ekologiska funktioner: Hur mycket, hur snart?’, 3 600 000 kr;

Sanja Danilovic, Inst. för astronomi: ’Uppvärmning av den övre solatmosfären - konfrontation modeller med observationer’, 2 580 000 kr;

David Drew, DBB: ’Jontransportörers struktur och mekanism’, 4 350 000 kr;

Arne Elofsson, DBB: ’Förutsägning av protein-protein interaktioner med hjälp av PconsDock, en kombinerad docknings och veckningsmetod’, 4 350 000 kr;

John Fitzpatrick, Zoologiska inst.: ’Undviker djur inavel? Ompröva en klassisk idé från grunden’, 3 400 000 kr;

Karl Gotthard, Zoologiska inst.: ’Är evolutionen av säsongsmässig plasticitet beroende av genetisk variation för den cirkadiska klockan?’, 3 400 000 kr;

Sarah Greenwood, Inst. för geologiska vetenskaper: ’Ett istäckes dödsbädd - issjöarnas roll’, 3 779 000 kr;

Matthew Hayes, Inst. för astronomi: ’Bubblor i unga universum: kartläggning av universums återjonisering’, 3 000 000 kr;

Niklas Hedin, MMK: ’Kolloidala och aminerade porösa vätskor som möjliggör utsläppsfri och energieffektiv CO2-avskiljning’, 3 400 000 kr;

Markus Hennrich, Fysikum: ’Snabb kontroll av kvantrörelse med fångade Rydberg joner’, 3 720 000 kr;

Christoph Humborg, Östersjöcentrum: ’Antropogen ackumulering av kol i kustsediment - en betydelsefull men förbisedd metankälla under ett sekel framöver’, 2 700 000 kr;

Martin Högbom, DBB: ’Geometrisk och elektronisk arkitektur av radikaler och högvalenta metallkomplex i proteiner’, 5 150 000 kr;

Leopold Ilag, MMK: ’Biofysikalisk undersökning av mekanismerna bakom amyloid-β peptiders porbildning i biomembran’, 3 200 000 kr;

Martin Jakobsson, Inst. för geologiska vetenskaper: ’Den dynamiska reträtten av is längs norra Grönland: Extrem eller business as usual?’, 3 779 000 kr;

Svante Jonsell, Fysikum: ’Antiatomer och antijoner’, 3 640 000 kr;

Niclas Kolm, Zoologiska inst.: ’Konsekvenser av selektion på kognitiv förmåga’, 3 600 000 kr;

Supriya Krishnamurthy, Fysikum: ’Kvantitativ analys av icke-jämviktssystem ur korta experiment’, 3 400 000 kr;

Anneli Kruve, MMK: ’Kvantifiering av mikroföroreningar medelst vätskekromatografi högupplöst masspektrometri och grafbaserad maskininlärning’, 3 200 000 kr;

Erik Lindahl: DBB: ’Reglering och desensibilisering hos ligandstyrda jonkanaler’, 5 150 000 kr;

Alexander Lyubartsev, MMK: ’Avancerade datorsimuleringar for material- och biomoleculär forskning’, 3 520 000 kr;

Linda Megner, MISU: ’Atmosfäriska gravitationsvågor i observationer och modeller’, 3 600 000 kr;

Abraham Mendoza, Inst. för organisk kemi: ’Hållbar syntes aktiverad av övergående fotoinitiatorer’, 3 400 000 kr;

Jan Nedergaard, MBW: ’Termogenesens fysiologi: akuta och adaptiva processer i den bruna fettvävnaden’, 3 600 000 kr;

Niels Obers, NORDITA: ’Emergent rumtid från icke-relativistisk holografi’, 3 440 000 kr;

Michael Odelius, Fysikum: ’Fotokemiska reaktionsvägar för bindningsomlagringar och spinndynamik hos azider’, 3 200 000 kr;

Aji Mathew, MMK: ’In-situ mikroskopi, röntgenspridning och beräkningsmetoder för att förstå syntes och prestanda för membran baserade på nanocellulosa och deras användning i vatten’, 4 000 000 kr;

Hiranya Peiris, Fysikum: ’Fundamental fysik från populationer av sammanslagningar av kompakta objekt’, 4 000 000 kr;

Ana Predojevic, Fysikum: ’Fotoniska kvantum kretsar’, 3 600 000 kr;

Uwe Ring, Inst. för geologiska vetenskaper: ’Berggrundsfönstret Saih Hatat i Oman: Ett unikt och ytterst välblottat högtryckskomplex där transporten av djupt liggande bergarter tillbaka till ytan kan studeras i oöverträffad detalj’, 2 910 000  kr;

Andreas Rydh, Fysikum: ’Kvantmaterial med anisotropiska, starkt korrelerade fermioner’, 3 400 000 kr;

Boris Shapiro, Matematiska inst.: ’Differentialekvationer och komplex dynamik’, 3 508 000 kr;

Kalman Szabo, Inst. för organisk kemi: ’Asymmetrisk syntes av borsyror och organiska fluorföreningar med organokatalys’, 3 863 000 kr;

Ayco Tack, DEEP: ’En ny syntes av mikro- och makrobiomet’, 3 400 000 kr;

Ulrich Theopold, MBW: ’How to revert fibrosis - Drosophila as a model’, 2 514 000 kr;

Monika Winder, DEEP: ’Drivkrafterna och konsekvenser av parasitiska protozoer i planktoniska näringsvävar’, 3 600 000 kr;

Konstantin Zarembo, NORDITA: ’Vad händer med kvantfält vid starka koppling?’, 3 285 000 kr.

 

Beviljade etableringsbidrag till Stockholms universitet

Josefin Ahlkrona, Matematiska inst.: ’Effektiva metoder för storskaliga inlandsissimuleringar’, 4 000 000 kr;

Valentina Di Santo, Zoologiska inst.: ’Fysiologiska och biomekaniska mekanismer som ligger till grund för transgenerationella anpassningar hos stimbildande fiskar som konsekvens av havsförsurning’, 4 000 000 kr;

Terese Hansen, Inst. för astronomi: ’Tillverkningen av de tyngsta grundämnen i universum’, 4 000 000 kr;

Sophie Haslett, ACES: ’Klors inverkan på atmosfärisk kemi och luftkvalitet i den mycket förorenade indo-gangetiska slätten’, 4 000 000 kr;

Wei-Li Hong, Inst. för geologiska vetenskaper: ’Kryosfärsdriven submarina grundvatteninflöden i Arktis’,  4 000 000 kr;

Fernando Jaramillo, Natgeo: ’Under trädens tak: Att kvantifiera osynliga förändringar av globala våtmarkers vattentillgångar’, 4 000 000 kr;

Soon Hoe Lim, NORDITA: ’Slumpmässighet i dynamiska system och maskininlärning’, 4 000 000 kr;

Kristoffer Sahlin, Matematiska inst.: ’Analys av pan-transkriptom med ett nytt beräkningsramverk’, 4 000 000 kr;

Miao Zhang, MMK: ’Montering av multidimensionella MXenes genom jonmodifiering’, 3 468 000 kr.