Stockholms universitet

50 miljoner i bidrag från Forte

12 forskare vid Stockholms universitet har totalt beviljats cirka 50 miljoner kronor av forskningsfinansiären Forte.

A-huset i höstskrud

Forskningsfinansiären har fattat beslut om projektbidrag inom den allmänna, årliga utlysningen samt inom specialutlysningen ”Barns och ungas psykiska hälsa”. 11 forskare vid SU har beviljats projektbidrag om totalt drygt 45 miljoner kronor inom den allmänna utlysningen.

Dessa forskare är:
Arvid Lindh, SOFI: En koldioxidfri politik för alla: Välfärdsstaten och stödet för klimatpolitiken, 4 995 000 kr;

Ninive von Greiff: Inst. för socialt arbete: Återhämtning och identitet – en 10-årsuppföljning av personer som varit i behandling för alkohol och/eller drogproblem, 2 741 000 kr;

Anna Andreasson, Psykologiska inst.: Fatiguekohorten - En longitudinell studie på post-COVID-19, kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) och utmattningssyndrom, 4 971 000 kr;

Karl Gauffin, Inst. för folkhälsovetenskap: Den ojämlika pandemin: en undersökning av kopplingen mellan ojämlikhet i hälsa och politiska åtgärder mot covid-19, 4 865 000 kr;

Johanna Schiratzki, Sociologiska inst.: Vem bestämmer om barnets hälso- och sjukvård? En tvärvetenskaplig studie om barnets rätt till delaktighet i beslut rörande vård och behandling, 4 600 000 kr;

Sunnee Billingsley, Sociologiska inst.: Normer om ”intensivt föräldraskap” i Sverige: Prevalens och konsekvenser för barnafödande, välbefinnande och arbetsbanor, 4 050 000 kr;

Anders Stenberg, SOFI: En nationalekonomisk utvärdering av yrkeshögskolan, 3 814 000 kr;

Sara Kjellsson, Inst. för folkhälsovetenskap: (Hur) påverkas vi av det som drabbar våra nära och kära? Studier av sambanden mellan negativa händelser i familjen eller släkten och den egna hälsan och välfärden, 3 837 000 kr;

Torbjörn Bildtgård, Inst. för socialt arbete: Att åldras utan familj - finns nätverk för stöd? 3 900 000 kr;

Shahram Khosravi, Socialantropologiska institutionen: En etnografisk studie av hemleverans arbete, 2 840 000 kr;

Krzysztof Czarnecki, SOFI: Studiefinansiering, levnadsförhållanden och deltagande i högre utbildning, 4 900 000 kr;

Inom utlysningen ”Barns och ungas psykiska hälsa” har Sara Brolin Låftman, Institutionen för folkhälsovetenskap, beviljats 4 950 000 kr för projektet Depression och ångest bland unga: en svensk prospektiv kohortstudie av förekomst och dolda vårdbehov.