Stockholms universitet

Ai Jun Hou har utsetts till professor

Ai Jun Hou började på Stockholm Business School 2013. Hon doktorerade i maj 2011 vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Innan hon började på Stockholm Busienss School arbetade hon som biträdande professor vid University of Southern Denmark.

Ai Jun är sektionsledare för Finanssektionen vid Stockholm Business School. Hon undervisar i både masternivå (Financial Institutions Management) och kandidatnivå (Empirical Finance).

Ai Jun Hou
Ai Jun Hou

Hur ser du på din nya roll som professor?

Som professor är jag en ”person som bekänner mig” till en viss typ av expertis eller kunskap. Efter att ha tillbringat många år med arbete känner jag att jag nu kan använda det utrymme och den tid som skapats för att genomföra undersökningar som jag verkligen brinner för. Jag kommer också att ha fler möjligheter att samarbeta med fler nationella och internationella forskare som definitivt kommer att förbättra både min forskning och undervisning.

Ai Jun Hou forskar inom ekonomisk volatilitet och korrelationsmodellering, derivat och empirisk tillgångsprissättning. Under de senaste åren har Ai Jun också utvidgat sitt forskningsområde till International Finance, Financial Markets Microstructure och Corporate Finance. Hon arbetar för närvarande flera projekt. Det första projektet undersöker hur handelsobalansen och handeln i ett land påverkar valutamarknaderna, aktierna och räntorna genom skuldsättningen. Det andra projektet studerar riskövergången över olika finansiella marknader. Den tredje testar den intradagliga handelns invarianta teori på terminsmarknaden. Det fjärde projektet undersöker den sekventiella besättningen på aktiemarknaderna. Det senaste projektet undersöker det sociala nätverkets inverkan på CEO´s övertillit och företagspolitiken.