Stockholms universitet

Anekdot och Norstedts förlag släpper Bildningsboxen

Nu kommer Anekdots essäer i tryck! I maj utkommer "Bildningsboxen", ett samarbete mellan Norstedts förlag och bildningsmagasinet Anekdot på Stockholms universitet.

Bild: Fredrik Andersson/Familjen

Hur hänger Aktie-SM 1979 ihop med nyliberalismens framväxt i Sverige? Vilken roll spelade kokainet för Sigmund Freuds syn på normalitet? Hur har månen påverkat människan genom historien? Vad fick Mary Wollstonecraft att på resa genom ett kargt Norden omvärdera sin syn på revolutioner? Och vad kan en hästslaktare i 1800-talets Stockholm säga oss om människans paradoxala förhållande till djuren?

I maj 2022 utkommer BILDNINGSBOXEN – ett nytt koncept för att sprida forskning till en bred allmänhet i unikt samarbete med Norstedts förlag. Bildningsboxen består av ett urval av Anekdots essäer i tryck där Sveriges främsta forskare berättar, förklarar och fördjupar händelser och fenomen som förändrat historien och samtiden. Essäerna spänner över filosofi, samhällsvetenskap, historia och ekonomi, men är skrivna i ett personligt och lättillgängligt format. Boxen kommer att utkomma årligen och är första steget i ett större samarbete mellan Anekdot/Bildningspodden och Norstedts.

 

Om Anekdot

Anekdot är det digitala bildningsmagasinet där Sveriges bästa humanioraforskare berättar, förklarar och fördjupar. Magasinet lanserades i februari 2019 som en redaktionell utveckling av Bildningspodden, en folkbildande podcast som hade premiär redan 2015 och sedan dess hunnit bli en av landets populäraste poddar i sin genre. Anekdot är ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien med syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Redaktionen sitter på Stockholms universitets campus.