Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anna-Karin Björling utsedd till Årets studentvän

Anna-Karin Björling, utredare vid Rektors kansli, tilldelas utmärkelsen Stockholms studentvän 2021 av Stockholms studentkårers centralorganisation för sitt arbete med studentinflytande.

Anna-Karin Björling
Anna-Karin Björling tar emot utmärkelsen. Foto: SSCO

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) delar varje år ut utmärkelsen ”Stockholms studentvän” för värdefulla insatser för Stockholms studenter och studentkårer samt för främjandet av Stockholm som studentstad. Årets utmärkelse delades den 30 april ut till Anna-Karin Björling, utredare på Rektors kansli vid Stockholms universitet. Hon får utmärkelsen för att hon varit drivande i att ta fram nya regler för studentinflytande vid Stockholms universitet – och det i nära dialog med studenter.

Anna-Karin Björling säger till SSCO att hon känner sig glad och hedrad över utmärkelsen.
– Det känns också som en bekräftelse på mitt engagemang för studenternas rättigheter att påverka sin utbildning och sin studiesituation.

Hon betonar att det inte gått att driva detta arbete utan det engagemang som finns hos kolleger och medlemmar i olika grupper, som Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus), vid universitetet. Stödet från universitetsledningen har även varit avgörande för att kunna driva arbetet och genom att uppmuntra och stötta.

Men absolut viktigast är, enligt henne, det nära samarbetet och dialogen med studentkåren.
– Oftast tycker vi lika, ibland olika. Men, oavsett, vi lyssnar alltid på varandras argument och har en konstruktiv och öppen dialog.

 

Ny utbildning för studentrepresentanter

Ett exempel på det arbete som nu pågår är att universitetet tillsammans med studentkåren tar fram en utbildning för studentrepresentanter. Den innehåller ett tiotal filmer och även uppgifter, quizz och diskussionsforum som stöd till nya studentrepresentanter. Filmerna kommer bland annat att handla om universitetets organisation, syn på studentinflytande och viktiga styrdokument som kurs- och utbildningsplaner samt  individuella och allmänna studieplaner. Utbildningen ska läggas ut i Athena under hösten. Den här utbildningen kompletteras av den introduktion av nya studentrepresentanter som ska göras på till exempel institutionsnivå.

Läs mer om universitetets regler om studentinflytande och annat om studentinflytande här. Webbsidan och reglerna finns även på engelska.

Läs mer om priset och tidigare pristagare på SSCO:s webb.

Se film från utdelningen av utmärkelsen.
 

Motiveringen till att Anna-Karin Björling får utmärkelsen:

”Anna-Karin Björling brinner för studenters rättigheter och rätt att påverka sin utbildning. Under de senaste åren har hon varit drivande i att ta fram nya regler för studentinflytande vid Stockholms universitet. Det är alltid i nära dialog med studenter som Anna-Karin arbetar och hon inkluderar studenter och studentrepresentanter i varje del av arbetet. Anna-Karins driv genomsyrar också de nya reglerna för studentinflytande vid Stockholms universitet som avsevärt stärkt studenternas delaktighet och inflytande. De nya reglerna innebär bland annat:

- högre ersättning för representationsuppdrag, som också inkluderar förberedelse- och efterarbetestid,
- att det ska finnas universitetsövergripande utbildning för både studentrepresentanter och universitetets personal,
- att alla organs ordförande ska introducera nya studentrepresentanter till organet för att lättare komma in i uppdraget och säkerställa möjlighet till delaktighet,
- att studentkåren ska finnas tillgänglig på lärplattformarna för att nå ut med information om studentinflytande,
- att det ska finnas kontaktpersoner för studentrepresentation med särskilt ansvar på universitetsövergripande nivå, vilket inkluderar universitetsförvaltningen, områdesnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå eller motsvarande där beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

De nya reglerna för studentinflytande gör det lättare för studenter att bedriva påverkansarbete gentemot universitetet och få en rimlig ersättning för sitt arbete. Även om Anna-Karin tagit fram reglerna för Stockholms universitet stannar inte reglerna vid Anna-Karins lärosäte. Reglerna sprids i Studentsverige och i lärosätenas syn på studentrepresentation. Studenter använder Stockholms universitets nya regler för studentinflytande när de argumenterar med sina lärosäten. Anna-Karins eviga kamp för studenters rätt att påverka sin utbildning, gör Anna-Karin till mycket välförtjänat av titeln Stockholms studentvän 2021.”