Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anslag från Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelsen för strategisk forskning delar ut anslag till 13 projekt i årets tilldelning av Strategisk mobilitet. Ett anslag går till Hercules Dalianis vid Stockholms universitet.

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) fördelar 15 miljoner kronor mellan 13 projekt i årets tilldelning av Strategisk mobilitet. Programmets mål är att öka rörligheten mellan akademi/forskningsinstitut och näringsliv/myndighet/sjukhus, åt båda hållen.

Hercules Dalianis

En av forskarna som får anslag är Hercules Dalianis vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Han beviljas 1,1 miljoner kronor till projektet ”Health Bank avidentifiering och dess praktiska användning” i samverkan med Region Stockholm.