Stockholms universitet logo, länk till startsida

Cecilia Aare har disputerat i litteraturvetenskap

Den 25 mars disputerade Cecilia Aare på avhandlingen "Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren”.

Avhandlingen introducerar en modell för reportageanalys tillsammans med en uppsättning teoretiska begrepp som synliggör reportagetexters narrativa strukturer. Reportagets olika traditioner jämförs med varandra och med fiktionslitteratur. Särskild vikt fästs vid hur reporterns professionella engagemang i texten skapar ett narrativt engagemang i form av inlevelse i och medkänsla med de människor reportaget levandegör.

Opponent var professor Per Krogh Hansen, Syddansk universitet.

I betygsnämnden satt docent Bo G. Ekelund, Stockholms universitet, docent Carina Lidström, Örebro universitet och universitetslektor Beate Schirrmacher, Linnéuniversitet.

Huvudhandledare var professor Helena Bodin, Stockholms universtiet och handledare var docent Erik van Ooijen, Örebro universitet.

Vid disputationen var professor Carin Franzén, Stockholms universtiet, ordförande.

Här kan du läsa avhandlingen

Läs mer om Cecilias forskning