Stockholms universitet logo, länk till startsida

Christopher Spreigl tilldelas SCCL-priset 2021

För tolfte året har Stockholm Centre for Commercial Law glädjen att dela ut Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt – SCCL-priset – om 20 000 kronor.

Dörren vid SCCL.
Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) utgör en del av den Juridiska fakulteten och har som främsta uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Foto: Staffan Westerlund

Priset har tilldelats Christopher Spreigl för hans examensuppsats ”Naturagäldenärens avhjälpanderätt” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Johan Sandstedt.

Juryns motivering:
”Christopher har utifrån en mycket gedigen genomgång av hur avhjälpandefrågan gestaltar sig i skilda kontraktsrättsliga sammanhang på ett konstruktivt sätt diskuterat om det finns en allmän rättsprincip om avhjälpanderätt. Detta har gjorts med beaktande av ett brett underlag som på ett förtjänstfullt sätt har systematiserats och gjorts till föremål för en självständig analys som mynnat ut i en fokuserad, och för juridisk argumentation användbar, konklusion”.

Juryns hedersomnämnanden

Hedersomnämnanden och priser på 5 000 kronor har tilldelats Charles He och Hugo Karlstedt. 

Charles He uppmärksammas för sin examensuppsats ”Retentionsrätt” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Johan Sandstedt. Hugo Karlstedt uppmärksammas för sin examensuppsats ”Avtalsservitutets bestånd vid frivillig övergång av fastighet” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Richard Hager.

Juryn har bestått av justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, f.d. lagmannen 
Mikael Mellqvist, jur. dr h.c., advokaten André Andersson samt advokaten Carl Svernlöv.

Uppsatserna finns att läsa på centrets hemsida:
www.sccl.se/om-sccl/sccl-priset/

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta centrets forskningsamanuens Mathilda Brådhe.