Stockholms universitet logo, länk till startsida

Debatt: "Sverige ligger efter i digitalisering av kulturarv"

Bara fem till tio procent av det svenska tryckta kulturarvet är digitaliserat i dag. Det är dags för regeringen att, likt andra länder, besluta om en storskalig satsning, skriver företrädare för Kungliga biblioteket och de stora universitetsbiblioteken i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Stockholms universitetsbibliotek är ett av de fem universitetsbiblioteken i Sverige som tillsammans med Kungliga biblioteket har för avsikt att med gemensamma insatser digitalisera och tillgängliggöra det samlade svenska trycket. 

I en debattartikel som publicerades i Göteborgs-Posten 28 mars skriver styrgruppen för DST (Det digitaliserade svenska trycket) bland annat:

I vårt land saknas däremot de ekonomiska förutsättningarna att inom en överskådlig tid göra allt svenskt tryck digitalt tillgängligt. De samlingsbärande biblioteken har i dagsläget inte resurser för att långsiktigt öka sin produktion och möta forskarvärldens stora efterfrågan på digitaliserat material. Behovet har uttryckts ett flertal gånger, till exempel i förslaget till nationell biblioteksstrategi 2019, som rekommenderade ”massiv digitalisering av tryckt material”.

Styrgruppen för DST

Läs hela artikeln på kulturdebatt i Göteborgs-Posten

Nationellt bibliotekssamarbete digitaliserar svenskt tryck

Avsiktsförklaring om det digitaliserade svenska trycket (Kungliga bibliotekets webbplats)