Stockholms universitet logo, länk till startsida

Digitalt relationsbyggande i årets mentorskapsprogram

Årets mentorskapsprogram blir, utöver själva erfarenhetsutbytet, för många deltagare en övning i hur man bygger relationer när det inte går att träffas på riktigt. De första gemensamma träffarna i november visade prov på stort engagemang från deltagarna – även om träffarna ägde rum via Zoom.

Det är för andra året i rad som alumnteamet vid Stockholms universitet koordinerar ett universitetsövergripande mentorskapsprogram. I år deltar tolv institutioner* vars koordinatorer har rekryterat och matchat ihop studenter med alumner i mentorspar. Alla mentorer deltar med sin tid och erfarenhet som ersättning och får alltså inte betalt. Totalt deltar 160 personer i årets mentorskapsprogram, en ökning från 110 deltagare förra året. 

Tre personer framför en dator. Foto: John Schnobrich/Unsplash
Foto: John Schnobrich/Unsplash

Ursprungsplanen för de inledande workshopparna för adepter och mentorer samt kick-offen var att de skulle äga rum på universitetet med middag och möjlighet till nätverkande. Men med rådande omständigheter har alla gemensamma aktiviteter hittills ägt rum digitalt, vilket även gäller och kommer gälla många av de enskilda mentorsparens möten.

 

Delade med sig av förväntningar och farhågor

Under de två workshopparna fick deltagarna bland annat berätta vilka förväntningar och farhågor de hade inför mentorskapsprogrammet. Båda grupperna såg fram emot att dela erfarenheter, lära av varandra och få nya perspektiv. Det blev genom övningen tydligt att inte bara adepterna, utan även mentorerna, såg mentorskapsprogrammet som någonting som kan bli väldigt givande. 

Skärmdump på ordmoln
Skärmdump på deltagarnas förväntningar.

Det digitala formatet möjliggör för mentorspar att delta från olika delar av både Sverige och världen. Plötsligt spelar det ingen roll om adepten sitter i Stockholm och mentorn i Schweiz – de träffas på samma villkor som alla andra. En del mentorspar kommer inte heller att träffas fysiskt trots att de bor i samma stad. Flera deltagare såg fördelar med att slippa restider och att det också för vissa kan kännas lättare att träffas digitalt, medan andra tror att digitala möten blir mindre spontana än att ses på riktigt. 

 

Kompetensutvecklande med digitalt relationsbyggande

Båda grupperna funderade över hur de kan bygga en relation när de inte kan träffas. Ett mentorspar planerade att ha ett fysiskt första möte för att få en bättre känsla av varandra, för att därefter fortsätta med digitala möten. Av de som valt att träffas fysiskt var det många som förespråkade så kallade ”promenadmöten” eftersom det innebär mindre risk för pinsamma tystnader, och dessutom är coronaanpassat. För många blir det digitala eller halvdigitala sättet att bygga en relation på en ny erfarenhet som de kommer att ha nytta av även framöver. Arbetslivet kommer för många att fortsätta att i alla fall delvis vara digitalt. Det blir en ny kompetens som mentorskapsdeltagarna får möjlighet att utveckla och skriva in i cv:t. 

*I år deltar följande institutioner i mentorskapsprogrammet:

 • Engelska institutionen
 • Fysikum
 • Institutionen för astronomi
 • Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Institutionen för folkhälsovetenskap
 • Institutionen för lingvistik
 • Institutionen för material- och miljökemi
 • Institutionen för mediestudier
 • Institutionen för molekylär biovetenskap
 • Stockholms Resilienscentrum
 • Socialantropologiska institutionen


Om du vill veta mer

Vill du veta mer om mentorskapsprogrammet? Kontakta alumn@su.se eller läs mer på sidan Mentorskapsprogrammet.