Stockholms universitet logo, länk till startsida

Donationsstipendier till forskare vid Institutionen för kultur och estetik

Rektor har den 3 juni beslutat att utdela 12 stipendier till studenter och forskare från Institutionen för kultur och estetik.

Vi säger varmt grattis till våra forskare, som har erhållit donationsstipendier!

 • Doktorand i idéhistoria Adam Kjellgren, får stipendium från Stiftelsen Elisabeth och Herman Rhodins minne
 • Doktorand i litteraturvetenskap Andreas Wahlberg, får stipendium från Torsten Söderbergs stiftelse
 • Doktorand i litteraturvetenskap Anna Thörnell, får stipendium från Stiftelsen Hildur Ödlunds Stipendiefond
 • Doktorand i idéhistoria Elisabeth Cederbjörk, får stipendium från Sten d´Aubignés stipendiestiftelse
 • Doktorand i litteraturvetenskap Ellen Frödin, får stipendium från Stiftelsen Greta Ellstams fond
 • Doktorand i konstvetenskap Jessica Fröberg, får stipendium från Stiftelsen Greta Ellstams fond
 • Doktorand i idéhistoria Linnea Ripenberg, får stipendium från Stiftelsen Lydia och Emil Kinanders fond
 • Doktorand i litteraturvetenskap Sara Pärsson, får stipendium från Sten d´Aubignés stipendiestiftelsee
 • Doktorand i litteraturvetenskap Sofia Iaffa Nylén, får stipendium från Sten d´Aubignés stipendiestiftelse
 • Doktorand i litteraturvetenskap Sofia Nilsson Warkander, får stipendium från Sten d´Aubignés stipendiestiftelse
 • Doktorand i litteraturvetenskap  Vera Sundin, får stipendium från Stiftelsen Hildur Ödlunds Stipendiefond

Dessutom får vår masterstudent i konstvetenskap Martin Romatowski, stipendium från Sten d´Aubignés stipendiestiftelse för en forskningsvistelse i Italien.

Stockholms universitet flagga. Foto: Emanuel Almborg.