Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskning inom utbildningsvetenskap får bidrag från Vetenskapsrådet

Sex forskare vid Stockholms universitet får bidrag för forskning inom utbildningsvetenskap.

Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet


Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap. Vid Stockholms universitet har fyra forskare beviljats projektmedel. Dessutom har två så kallade ”Exploratory Workshops” beviljats. Syftet med bidragsformen är att stödja utforskandet av innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap.

 

Projekt:

Eva Insulander, Institutionen för pedagogik och didaktik: ”Samlingarnas didaktik: En historisk studie av relationer mellan skola och museum 1880–1980”, 5 279 000 kronor.

Cecilia Lundholm, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: ”Klimatförändringar och samhällskunskapsundervisning som utvecklar kunskap, handling och hopp”, 5 838 000 kronor.
 
Camilla Rindstedt, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen: ”Pappa med barn: en etnografisk studie av institutionella samtal, BVC och vardagsliv”, 5 974 000 kronor.
 
Paola Valero, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik: ”In(ex)kludering i högre utbildning i matematik och fysik: Identitet, utbildningsbanor och vetenskapliga praktiker i samspel”, 5 992 415 kronor.

 

Exploratory workshops:

Teresa Cerratto Pargman, Institutionen för data- och systemvetenskap: ”Etik och värden i datadrivna utbildningspraktiker: Konceptuellt, metodologiskt och pragmatiskt utforskande”, 344 000 kronor.
 
Daniel Lövheim, Institutionen för pedagogik och didaktik: ”Den svenska internatskolan som ett nytt forskningsobjekt: Workshop, ansökansarbete och arkivstudier”, 130 000 kronor.

Läs mer om beslutet på Vetenskapsrådet: https://www.vr.se/soka-finansiering/beslut/2021-08-25-utbildningsvetenskap.html