Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskning kring invandring och brott

Idag släpper Brå en ny rapport om misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Här har vi samlat forskning från institutionen kring ämnet.

Den ojämlika brottsligheten: Lagföringsutvecklingen i demografiska och socioekonomiska grupper 1973-2017 (Olof Bäckman, Felipe Estrada, Anders Nilsson och Fredrik Sivertsson, 2020)

I denna rapport från Kriminologiska institutionen studeras lagföringsutvecklingen från 1970-talets mitt fram till år 2017. Genom att länka data från över 15 miljoner individer till lagföringsregistret har det för första gången i Sverige blivit möjligt att studera den långsiktiga brottsutvecklingen för olika grupper i samhället. Att studera utvecklingen efter kön, ålder, födelsekohort, utländsk och socioekonomisk bakgrund är också unikt i internationellt hänseende.

Criminal convictions and immigrant background 1973–2017 in Sweden – have differences increased or declined? (Olof Bäckman, Felipe Estrada, Anders Nilsson och Fredrik Sivertsson, 2020)

On criminal convictions and immigrant background: Criminal convictions and immigrant background – have differences increased or declined? (Felipe Estrada, 2021)

Foreign background and criminal offending among young males in Stockholm (Amber Beckley, 2015)

Immigration and crime in Sweden (kapitel i boken The Routledge Handbook on Crime and International Migration) (Amber Beckley, Johan Kardell, Jerzy Sarnecki, 2014)

Crime as a Price of Inequality? The Gap in Registered Crime between Childhood Immigrants, Children of Immigrants and Children of Native Swedes (Martin Hällsten, Ryszard Szulkin, Jerzy Sarnecki, 2013)

Utländsk bakgrund och registrerad brottslighet – överrepresentationen i den svenska kriminalstatistiken (Johan Kardell, 2011)

I rapporten har Brå studerat skillnader i misstänkt brottslighet mellan personer som är 15 år eller äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien är i huvudsak en beskrivande kartläggning. Här finner du Brå:s studie Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund