Stockholms universitet

Guldmedaljer till Karna Lidmar-Bergström och Margareta Ihse

Under Vega-dagen den 17 september 2021 tilldelades Karna Lidmar-Bergström och Margareta Ihse, emerita vid Institutionen för naturgeografi Johan August Wahlbergs medalj.

Kungen delade ut Johan August Wahlbergs medalj i guld till professor emerita Margareta Ihse och professor emerita Karna Lidmar-Bergström, båda vid Stockholms universitet. Margareta Ihse och Karna Lidmar-Bergström tilldelas medaljerna för sina stora och banbrytande insatser för forskningen i naturgeografi. SSAG vill med medaljerna också uppmärksamma deras roll som tidiga kvinnliga föregångare, dels inom sina respektive fält samt inom naturgeografin som helhet.
Kungen delade ut Vegamedaljen och Johan August Wahlbergs medalj

Karna Lidmar-Bergström
Karna Lidmar-Bergström
Margareta Ihse
Margareta Ihse