Stockholms universitet

Hur mår du som student?

Du som är student på första terminen av ett utbildningsprogram får den 14 november ett mejl med förfrågan om att delta i en enkät om psykisk hälsa. Dina svar är väldigt värdefulla, oavsett hur du mår när du får enkäten.

Mejlet har rubriken ”Hur har du det? WHO-enkät till dig som är student” och skickas från noreply@qemailserver.com. Enkäten innehåller frågor om fysisk och psykisk hälsa och ingen obehörig kan ta del av dina svar. Vi är väldigt tacksamma för din medverkan.

En kille tittar allvarligt på personen han pratar med.
Foto: Jens Olof Lasthein 
 

Internationellt forskningsprojekt

Enkäten ingår i ett stort internationellt forskningsprojekt: World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS). Stockholms universitet är ett av cirka femton svenska lärosäten som deltar.

Syftet med enkätstudien är att identifiera studenter med psykisk ohälsa och erbjuda dem att delta i en studie om digitala insatser för depression och ångest, terminen efter att de svarat. Alla som svarar får också information om hjälpresurser i samhället och via studenthälsan på lärosätet.

Du kan läsa mer om projektet på tinyurl.com/WHO-WMH-ICS-Svenska, eller tinyurl.com/WHO-WMH-ICS-English.

 

Viktigt att få kunskap om studenters hälsa

I Sverige är Anne H Berman, professor vid Uppsala universitet, och Claes Andersson, docent vid Malmö universitet, huvudansvariga forskare.

– Genom årliga studier och uppföljningar i samtliga deltagande länder hoppas vi få fram och kunna sprida evidensbaserade metoder och digitalt baserade insatser som kan bidra till förbättrad psykisk hälsa hos våra studenter, säger Anne H Berman. Studenternas hälsa, såväl fysisk som mental, är naturligtvis extra viktig att få kunskap om. Det är något som ingår i och som vi kan bidra med kunskap om genom vårt arbete inom projektet.

 

Vill du veta mer om enkäten?

Eventuella frågor om enkäten besvaras via e-post: swedishunisurveys@uu.se