Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur upprätthåller jag en god forskningsetik? Ny forskarkurs ger dig verktygen

I höst ger ERG forskarkursen "Forskaretik i praktiken: Etnografi" på 7,5 hp inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Anmäl dig idag!

Kursen ger en fördjupad kunskap i forskaretisk problematik vid tillämpning av etnografiska metoder i det egna forskningsarbetet. Den ger även möjlighet att öva färdighet och förmåga att reflektera kring forskaretisk problematik och göra forskaretiska bedömningar vid tillämpning av etnografiska metoder.

Ett fältarbete kan ställa forskaretiska frågor på sin spets. Lär dig mer om de praktiska implikationerna vid tillämpning av etnografiska metoder på forskarkursen "Forskaretik i praktiken: Etnografi". Foto: Niznajka. Creative Commons Attribution 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en).

Kursen ges online 22-10-31 - 23-01-15. Viss del av seminarierna kan ske i hybridform både på campus och online.

Mer information om kursen på Humanistiska fakultetens webbplats