Stockholms universitet logo, länk till startsida

Jeff Werner i ny antologi

Jeff Werner, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, medverkar i antologin Bilder av ras i svensk visuell kultur, utgiven av Kungl. Vitterhetsakademien.

Detalj av omslaget av Bilder av ras i svensk visuell kultur.
Detalj av omslaget av Bilder av ras i svensk visuell kultur.

Boken uppmärksammar Sveriges inblandning i koloniala praktiker och kolonial politik – både inom och utanför landets gränser. Författarna gör nedslag i bokillustrationer, reklam, rasbiologi, tv, film och skämtbilder med ambitionen att väcka fler diskussioner om ras i svensk visuell kultur.

Åsa Bharathi Larsson, Södertörns högskola, är redaktör. Antologin är resultatet av ett tvärvetenskapligt symposium 2018 på Kungl. Vitterhetsakademien.

Jeff Werners essä heter “Ingens tax” och handlar om en skämtteckning av Hans Lindström. Teckningen skildrar muslimer och bidrog till att Dagens Nyheter slutade publicera hans verk 2015.

–Syftet med min text är att göra frågan om bilden är islamofob eller inte lite svårare än vad medielogiken då tillät. Skämtteckningar är notoriskt svåra att nagla fast och vrider sig inte sällan ur varje försök att entydigt peka ut dem som det ena eller andra. Inte sällan skrattar skämtteckningen tillbaka mot dem som inte skrattar, säger Jeff Werner.

Jeff Werner. Foto: Eva Dalin.
 

Om Jeff Werner

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hans forskning fokuserar på den moderna tidens visuella kultur, och dess bildkonst, film, design och arkitektur. I sin senaste bok Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik från 2021 introducerar han kritisk vithetsteori anpassad efter svenska förhållanden.

Om Jeff Werners forskning