Stockholms universitet logo, länk till startsida

Juridicum-alumn berättar om sina fältstudier i Ghana

Hösten innan Juridicum-alumnen Viktoria skulle skriva sin uppsats så berättade en vän till henne om möjligheten att resa utomlands genom att ansöka om ett MFS-stipendium. Det blev första steget på en utvecklande resa och en rättsvetenskaplig studie av Ghanas barnkonvention.

Afrikanska barn i klunga
Syftet med Viktorias uppsats var att undersöka i vilken utsträckning barnkonventionen (CRC) kan utgöra ett effektivt instrument för en stats ändamål att avskaffa barnhandel. Detta skedde till stor del genom en studie av Ghanas implementering av artikel 35. (Bild: Mostphotos)

Har du någonsin undrat hur det skulle vara att skriva din avhandling utomlands och samla in data genom en fältstudie? Stockholms universitet har samlat tre alumner för att berätta om sina erfarenheter av att tilldelas ett Minor Fields Studies-stipendium genom Sida, som finansierar en resa till ett låg- eller medelinkomstland för att samla in material till en uppsats eller examensarbete.

En av dessa tre alumner är Viktoria Tomsson, tidigare student på Juristprogrammet vid Stockholms universitet, som avslutade sina juridikstudier år 2020 med ett examensarbete som blev till efter en resa till Ghana.

– Mina slutsatser i uppsatsen skulle inte ha varit så spot-on om jag inte hade haft denna möjlighet till att själv se situationen öga mot öga med lokalbefolkningen i Ghana. De var väldigt stöttande, berättar Viktoria.

Pandemin gav resan ett abrupt slut

En resa som finansierats av ett MFS-stipendium pågår normalt i minst åtta veckor - 56 dagar. För Viktoria blev dock resan hastigt avbruten i förtid på grund av pandemin, vilket gjorde att hon inte hann slutföra sina fältstudier så som det var planerat. Trots denna motgång lyckades hon däremot slutföra och lämna in sitt examensarbete i tid och är så här i efterhand enbart tacksam över den möjlighet som hon ändå fick till att göra resan:

– Det här är något som jag skulle rekommendera till alla! Det fick mig att växa så väl på ett personligt plan som professionellt.
 

Titta på paneldiskussionen med MFS-alumnerna (in English)

Läs mer om möjligheten att skriva fältstudier utomlands 

 

Citat i artikeln: Red. översättning