Stockholms universitet logo, länk till startsida

Klättrande installation av nytt konstverk

I universitetsbibliotekets atrium har klättrare nyligen installerat ett nytt konstverk. Inspirerad av Herakleitos tanke ”panta rhei” – allt flyter, samt av naturen och av forskningen vid Stockholms universitet har Hilda Hellström skapat verket ”The way an algae transforms into a rock”.

Klättrare installerar det nya konstverket i ljusgården. Foto: © Hilda Hellström/Bildupphovsrätt (202
Klättrare installerar det nya konstverket i ljusgården. Foto: Hilda Hellström © Hilda Hellström/Bildupphovsrätt (2021)

Allt förändras och allt går tillbaka till kretsloppet. Det har konstnären Hilda Hellström tagit fasta på när hon i sitt verk berättar kiselalgens historia. Hur de dör, transformeras och ger upphov till nytt liv. Över tre plan i bibliotekets ljusgård kan verket ses från olika håll.

Hilda Hellström och ett av hennes tidigare verk. Foto: Lola Halifa Legrand
Hilda Hellström. Foto: Lola Halifa Legrand

– Jag jobbar mycket med att skapa i det material som bär berättelsen. Verket har naturvetenskapliga referenser och ett tydligt berättande. Kopplingen till universitetet och biblioteket finns också genom en nyfikenhet och det undersökande, säger Hilda Hellström.

Just kisel är kopplat till Stockholm och universitetet på flera sätt. Jacob Berzelius som upptäckte grundämnet kisel var professor vid KI och sekreterare vid KVA. Vid Stockholms universitet finns flera nutida forskningsprojekt som berör kiselalger.

I verket finns en dramaturgi som börjar med det nedersta rätblocket. Där möter betraktaren ett stenblock med alger i relief. Det berättar om hur kiselalger sedimenterar och skapar bergarten kiselgur. Den som går runt verket ser att det är gjutet på en träkonstruktion.

– Det skapar en sorts kulisseffekt som refererar till hur verket vill både bryta ner och bygga upp en verklighetsbild. Ett sätt att berätta om flödet och att ett material kan bli till ett annat, säger Hilda Hellström.

Detaljbild från verket ”The way an algae transforms into a rock”. Foto: Camilla Hjelm © Hilda Hellst
Detaljbild från verket ”The way an algae transforms into a rock”. Foto: Camilla Hjelm © Hilda Hellström/Bildupphovsrätt (2021)

På nästa våning är träkonstruktionen ett ramverk för reliefer. En kropp häller ut vätska i en spegelbild och skapar en sluten cirkel. Det representerar hur damm från kiselgur sprids med vindar över hela Atlanten och faller ner i Amazonas där det ger näring till regnskogen. De små kiselalgerna som dör och blir berg representerar mikrokosmos, vindarna representerar makrokosmos och hur cykeln sluts. På den översta våningen, i höjd med kontoren består verket av en träkub och en terrakottaform av en kiselalg.
På platsen fanns tidigare ett ljus- och ljudkonstverk av Matti Kallioinen, men det krävde underhåll och gick med tiden sönder. Innan dess fanns växter i ljusgården, men på somrarna blev det för varmt. Genom Statens konstråd har universitetet nu fått ett verk skapat för platsen.

– Det har en koppling till vår verksamhet och till samtiden. Det diskuterar stora och dagsaktuella frågor. Rent estetiskt passar det också väldigt bra, det är en svår plats, en långsmal glasbur som löper från våning tre till sex, säger Camilla Hjelm, konstintendent vid Stockholms universitet. 

Ljusgården har en liten ingång och för att få verket på plats behövde klättrare anlitas.

– Det var jättesvårt och en stor utmaning. Det var första gången klättrarna installerade konst, men nu sitter det väldigt bra, säger Hilda Hellström.

Det mittersta av tre delar av konstverket som går över tre plan. Foto: Hilda Hellström
Det mittersta av tre delar av konstverket som går över tre plan. Foto: Hilda Hellström © Hilda Hellström/Bildupphovsrätt (2021)

 

Konstverket ”The way an algae transforms into a rock”
Konstverket ”The way an algae transforms into a rock” sett uppifrån och nerifrån efter färdig installation. Foto: Jonas Ingerstedt. © Hilda Hellström/Bildupphovsrätt (2021)