Stockholms universitet logo, länk till startsida

Konsekvenserna för barn i för- och grundskola efter pandemin

Vilka de tänkbara följderna blir för barns utveckling och resultat på grund av ökad frånvaro under pandemin är ett av ämnena på Specialpedagogikens dag 2022.

Elever
Foto: Mostphotos

Professor Björn Öckert, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, är en av föreläsarna på kostnadsfria digitala konferensen Specialpedagogikens dag 2022 som anordnas av Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet 9 mars. 

Björn Öckert kommer att berätta om rapporten ”Barn och unga under coronapandemin” som han har varit med att sammanställa. 

Frånvaron under förra året uppskattas ha ökat med knappt 50 procent i förskolan och 70 procent i grundskolan. Samtidigt steg också frånvaron för personal med cirka 70 procent. Det är ändå bara en frånvaro som motsvarar ungefär en vecka mer än vanligt. Men de samhällsekonomiska kostnaderna kan bli betydande. 

– Det beror på att frånvaron har stört undervisningen i betydande grad och att eleverna därmed har lärt sig mindre. Det kan komma att få konsekvenser för deras framtida situation på arbetsmarknaden. En grov uppskattning indikerar att den ökade frånvaron kommer att medföra ett framtida produktionsbortfall motsvarande ett värde av 10 miljarder kronor, menar Björn Öckert.
 

Björn Öckert
Björn Öckert

Vad påverkan blir för elever med särskilt behov av stöd är svårt att se eftersom statistik på elevnivå saknas. 

– Men vi vet från tidigare forskning att elever i behov av särskilt stöd normalt sett gynnas mer av undervisningen i skolan, och därmed antagligen är en grupp som drabbats hårt av frånvaron under pandemin.

Mindre frånvaro i förskolan

Frånvaron ökade något mindre i förskolan jämfört med grundskolan. 

– Forskningsgenomgången visar dock att förskolan är mycket viktig för barns utveckling och att det därför finns risk för att barnen kommer att påverkas negativt på sikt. 

Men det går också att se positiva konsekvenser av pandemin. 

– För de elever som varit på plats finns positiva effekter eftersom undervisningsgrupperna blir mindre. Forskning visar att elever lär sig mer i mindre klasser Men det är inte tillräckligt för att väga upp de negativa effekterna av ökad frånvaro i förskolan och skolan, säger Björn Öckert. 

Specialpedagogikens dag

På Specialpedagogikens dag föreläser Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid Göteborgs universitet, också om pandemins påverkan på förskolebarn. Docent Lisa Thorell från Karolinska institutet talar om effekterna av distansundervisning i sju europeiska länder och universitetslektor Ellen Nesset Mælan på Inland Norway University of Applied Sciences berättar om norska studenters erfarenheter av hemundervisning.

Specialpedagogikens dag teckenspråks- och skrivtolkas. 

Läs om hela programmet för Specialpedagogikens dag 2022 och anmäl dig!