Stockholms universitet

Lärare- och elevrelationer och elevers tillit till sin egen förmåga

Hög kvalitet på lärare- och elevrelationer med förtroendefull interaktion mellan vuxna och ungdomar i skolan anses utgöra en grundläggande del av god utbildning.

Utbildning sker i interaktionsutrymmet mellan elev och pedagog - en meningsskapande process som växer fram i ömsesidig kommunikation genom deltagande i utbildningsrelationer.

Bild: Mostphotos

I förtroendefulla pedagogiska relationer bidrar lärare till enskilda elevers positiva identitet och stärker deras tillit till sin egen förmåga i lärande och social interaktion i skolan. Elevers självförtroende och förväntningar sammankopplas med läranderesultat.

I ny artikel av Ulf Jederlund, fil dr i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, beskrivs ett verktyg som underlättar för en djupare undersökning av enskilda elevers uppfattning av kvaliteten på relationen lärare-elev i förhållande till deras självtillit i skolan. 

Läs artikeln "Teacher–student relationships and students’ self-efficacy beliefs. Rationale, validation and further potential of two instruments".