Stockholms universitet

Möten mellan konst och forskning i höst på universitetets konsthall

Under hösten på konsthallen Accelerator arrangeras publika samtal med forskare, studenter och konstnärer. I en ny grupputställning utforskas experimenterande inom konst och forskning genom att ta avstamp i historiken kring Frescati. Nytt är också att det går att stötta Accelerators program för samverkan mellan konst och forskning.

– Accelerator vill vara en plats för reflektion och tvärvetenskaplig dialog mellan konst och forskning. Konstnärer och forskare har mycket gemensamt, de undersöker sin samtid genom experiment av olika slag. En ökad dialog mellan konst och forskning leder till många spännande tankar, säger Accelerators konstnärlige ledare Richard Julin.

Stöd Konst + forskning

Nu är det möjligt att stödja Konst + forskning där Accelerator samarbetar med forskare vars arbete har koppling till teman i utställningarna.
Här kan du köpa gåvobevis och en mobilbakgrund framtagen av konstnärer till förmån för programmet: https://acceleratorsu.art/stod-accelerator/

Ympa orden, piska min tunga – om relationen mellan språk och kropp

Pågående utställning på Accelerator är Johanna Gustafsson Fürst utställning Ympa orden, piska min tunga - del två. I utställningens andra del fortsätter Gustafsson Fürst att utforska samtidens frågor kring maktutövning genom språk. Utställningen pågår till och med den 11 oktober.

Experimentalfältet – experimenterandet i samhället då och nu

Experimentalfältet var namnet på den försöksverksamhet inom lantbruksvetenskap som instiftades vid 1800-talets början på Frescati. I utställningen belyser Accelerator platsens historia och sätter den i kontext med universitetet och den forskarverksamhet som bedrivs här idag. Experimentalfältet med tillhörande samtalsprogram visas 7 november till 14 mars 2021. Förhandsvisas exklusivt för SU-medarbetare den 6 november under konsthallens öppettider kl 12-18.

Läs mer på Acceleratorsu.art