Stockholms universitet

Matematiker tilldelas donation på 100 miljoner

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet tilldelas en donation på 100 miljoner. Avkastningen från donationen ska gå till stipendier till yngre forskare.

Matematikum
En av Matematiska institutionens byggnader i Kräftriket. Foto: Eva Dalin
 

Sverker Lerheden, entreprenör med bakgrund inom bland annat fastighetsbranschen, har beslutat att tilldela Matematiska institutionen vid Stockholms universitet en donation på 100 miljoner kronor och inrättar Sverker Lerhedens stipendiefond. Syftet med fonden är att främja vetenskaplig forskning inom matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik.

Tanken är att årligen betala ut tre miljoner kronor till yngre forskare som förlägger sin verksamhet vid Matematiska institutionen, där Sverker Lerheden bedrivit framgångsrika studier under den inledande delen av sin universitetsutbildning. Institutionens prefekt Joanna Tyrcha berättar att medlen ska gå till stipendier till postdoktorer. En styrelse har bildats vars huvuduppgift blir att dela ut dessa stipendier.
 

Joanna Tyrcha
Prefekt Joanna Tyrcha.

– Donationen skapar spännande och intressanta möjligheter för Matematiska institutionen som gör att duktiga unga matematiker både kan bedriva forskning på hög nivå och stärka forskningsmiljön vid institutionen. Vi är mycket tacksamma för donationen som ger oss denna möjlighet. Den kommer att bli av stor betydelse för matematikämnet vid Stockholms universitet, säger Joanna Tyrcha.

 

Nya möjligheter för unga matematiker

Enligt universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding är donationen av största betydelse för matematikämnet vid Stockholms universitet.
– Det är glädjande att Sverker Lerheden på detta sätt velat både lyfta fram och stärka den framstående forsknings- och utbildningsmiljö som Matematiska institutionen utgör.

– Donationen kommer att erbjuda nya möjligheter för unga begåvade matematiker att verka vid institutionen och därigenom ytterligare stärka utvecklingen av universitetets starka forskningsmiljöer i stort, säger Henrik Cederquist, vicerektor för naturvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Donationen är en av de största som tilldelats Stockholms universitet.

 

Donationer på totalt 300 miljoner

Det är inte enbart Stockholms universitet som tilldelas en stor donation. Sverker Lerheden donerar samtidigt, tillsammans med sin hustru Birgitta Sintring, ytterligare 200 miljoner kronor för att främja forskning inom ekologi och genetik samt utbildning inom konst och musik. Dessa donationer tilldelas Uppsala universitet, Kungliga Musikhögskolan och Kungliga Konsthögskolan.

Rektorerna och andra representanter för de fyra lärosätena deltog vid en lunch i Uppsala den 26 april. I samband med lunchen överlämnade Sverker Lerheden och Birgitta Sintring de mycket generösa donationerna.

Läs även om donationen till Uppsala universitet: Stor donation till forskning om ekologi och genetik