Stockholms universitet logo, länk till startsida

Medel till projekt om relationen mellan ordningsmakten och ungdomar med utländsk bakgrund

Leandro Schclarek-Mulinari vid Kriminologiska institutionen får forskningsmedel för projekt om interaktionen mellan polis, väktare, vakter och ungdomar med utländsk bakgrund. Vi har ställt några frågor till Leandro om det nya projektet

Vad är syftet med projektet?
Syftet med mitt forskningsprojekt är att undersöka interaktionen i utsatta områden mellan polisen, väktare och vakter respektive ungdomar med utländsk bakgrund. I min undersökning kommer jag att vara uppmärksam på dynamiken mellan och inom grupperna, fokuserad på frågor om brottslighet och viktimisering, samt skärningspunkten mellan offentlig och privat kontroll. Jag kommer anlägga ett särskilt intresse  på spänningar och konflikter samt samarbeten och lösningsfokuserade strategier. 
 
Hur fick du idén till projektet?
Delvis är projektet en fortsättning på mitt tidigare intresse för polisens arbete och frågor om rasism och diskriminering. I denna studie expanderar jag mitt fokus, från att enbart titta på polisen till att inkludera väktare och ordningsvakter. Jag expanderar också mitt intresse, från att tidigare i huvudsak varit upptagen av det som kan beskrivas som problem kopplade till "over-policing" till att nu även intresserad mig för teman kopplade till "under-protection" vilket fångas av betoningen på viktimisering. 
 
Vad planerar du att göra inom projektets ramar?
Jag ska genomföra intervjuer med de olika aktörerna i fråga. Sedan ska jag också observera interaktionen där denna sker i utsatta områden. Dessa metoder kompletteras dessutom genom dokumentanalys.