Stockholms universitet logo, länk till startsida

Musik som kroppsligt fenomen i den moderna romanen

Axel Englunds forskning rör sig i gränslandet mellan litteratur och musik. I ett nytt projekt studerar han sambandet mellan musik, kroppslighet och sexualitet hos tidiga modernister, bland andra Proust, Mann och Musil. Målet är att ge en ny förståelse av musikens centrala roll i den moderna romanen.

Axel Englund
Foto: Edith Askegård
 

Axel Englund är professor i litteraurvetenskap vid Stockholms universitet och Wallenberg Academy Fellow.

Läs artikel om hans forskning på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats.