Stockholms universitet logo, länk till startsida

Natalia Volvach tilldelas medel från forskarskolan till en svensk-ukrainsk workshop

Natalia Volvach tilldelas 50.250 kr till en svensk-ukrainsk workshop "Att bedriva forskning i turbulenta miljöer" från Humanistiska fakultetens forskarskolas resurs för kvalitetssäkrande verksamhet, Stockholms universitet. Grattis Natalia!

Natalia Volvach
Natalia Volvach

Workshoppen syftar till att främja kunskapsutbyte om språk och flerspråkighet bland de som forskar om språk i konfliktridna miljöer i det globala nord och syd. Workshoppen består av en rad samtal och datasessioner.

Workshop 14–16 juni 2022. Den ges på engelska:
CfP: Conducting research in turbulent contexts: a Swedish-Ukrainian workshop

Natalia Volvach är doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet. Hon forskar med inriktning mot sociolingvistik och i sin avhandling undersöker hon språklandskapet på halvön Krim och de förändringar som har skett* där på grund av annexion sedan 2014.

Natalia Volvach