Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nu släpps datum för vårvinterns Barnrättsnytt!

Seminarieserien Barnrättsnytt fortsätter och vi inleder året med två högaktuella ämnen. Vi ser mycket fram emot att diskutera och lära oss mer tillsammans med alla deltagare även under 2022!

männisor som går mot södra husen i vinterlandskap
Foto: Niklas Björling

Vid Barnrättscentrums digitala seminarieserie Barnrättsnytt ges möjlighet att  diskutera och lära sig mer om aktuella händelser och samhällsfrågor med barnrättslig koppling. 

 

Kommande seminarium

22 februari 2022 - Klädkoder och yttrandefrihet i skolan

På senare tid har det uppmärksammats i media att vissa skolor har strikta regler för hur elever får klä sig. Detta kan vara i strid med elevernas rätt till yttrandefrihet. Det menar jur.dr. Maria Refors Legge, som håller Barnrättsnytt på temat den 22 februari.

19 april 2022 - Föräldraansvaret i krig (OBS nytt datum!)

Stockholms tingrätt kommer inom kort att meddela dom avseende en svensk kvinna som rest med sina barn till Syrien där två av barnen rektyrerats och användts som barnsoldater för IS/Daesh. Målet väcker frågor om hur krigsförbrytelsen rekrytering och användning av barnsoldat är reglerad i svensk rätt, om föräldraansvar och frågor om medverkan och medhjälp. Mark Klamberg, professor i folkrätt, håller Barnrättsnytt på temat i mars.

 

Generell information om seminarieserien

  • Seminarierna startar kl 12 och slutar senast kl 13. De är helt digitala och det går utmärkt att äta sin lunch under tiden.
  • Anmäl dig genom att mejla till brc@juridicum.su.se.
  • Zoomlänk för deltagare
  • Sprid gärna informationen om Barnrättsnytt vidare!