Stockholms universitet

Ny bok: Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv

I oktober kommer boken Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv. Den ger en översikt över den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar ur ett didaktiskt perspektiv.

Det är en grundbok som i första hand är tänkt för blivande ämneslärare. Även verksamma lärare kan med fördel använda sig av den.  

Maria Andrée
Maria Andrée

- I boken lyfter vi fram och synliggör didaktik som lärares vetenskap. Bakgrunden är att vi upplever att det finns ett behov av en sammanhållen introduktion till didaktik som spänner över olika skolämnen. Den innehåller exempel från såväl högstadiet som gymnasiet, både från yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprogram. Genom jämförelser mellan undervisning inom olika skolämnen kan förståelsen för de egna ämnena fördjupas. Det är en bred bok som man som lärarstudent kan komma tillbaka till flera gånger under sin utbildning, berättar Maria Andrée som är en av redaktörerna.

Bakom boken står fyra redaktörer och en större grupp författare från totalt 6 olika lärosäten: Stockholms universitet, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Högskolan Dalarna, Linköpings universitet och Konstfack

-Boken är ett resultat av ett nära samarbete under ett par års tid kring en gemensam idé. Det har varit ett både roligt och lärorikt arbete där vi har fört samman personer med olika bakgrunder och kompetenser. För mig personligen har det inneburit att jag läst nya typer av didaktiska texter vilket gjort att jag själv fått en fördjupad förståelse för didaktik och ämnesdidaktik, avslutar Maria.

 

Om redaktörerna

Maria Andrée är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar framför allt om relationen mellan undervisning och lärande och vad det innebär att utveckla kunskap i naturvetenskapliga ämnen.

Gabriel Bladh är professor i samhällsvetenskapernas didaktik vid Karlstads universitet. Han har mångårig erfarenhet som lärarutbildare och bedriver forskning kring ämnesdidaktik, där han är särskilt intresserad av skolämnet geografi.

Ingrid Carlgren är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon har i sin forskning studerat lärares arbete, yrkeskunskaper och utbildning samt frågor om undervisning och kunskap.

Malin Tväråna är universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet och gymnasielärare i samhällskunskap, svenska och filosofi. Hon undervisar och forskar om samhällskunskapsdidaktik och om didaktiskt ledarskap. Hon är även verksam som forskare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.


Läs mer om boken på Natur & kultur.
Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv