Stockholms universitet

Ny konstvetenskaplig kurslitteratur om visualitet

Läroboken Semiotik är för studenter i konstvetenskap och andra discipliner med intresse för frågor om visualitet. Den visar bredden av studieobjekt inom konstvetenskap. Redaktörer är Malin Hedlin Hayden och Sonya Petersson, konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Omslaget till boken Semiotik är gult med svart text.
Detalj av omslaget till boken Semiotik.

Vad innebär det att tala om en bild som ikonisk eller bildelement i termer av symboler?

Inom konstvetenskap används ofta begreppet semiotik. I den här boken, Semiotik. Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 3, demonstrerar bidragen i boken exempel på hur semiotisk teori kan användas.

Bokens sex kapitel syftar till att visa på den bredd av studieobjekt som konstvetenskap inkluderar. Genom konkreta tolkningssituationer visar författarna hur olika teckenbegrepp aktiveras i en betydelseskapande tolkningsprocess. Ibland kan dessa begrepp förefalla så normaliserade att vi inte ens vet vad de egentligen innebär.

 

Olikartade studieobjekt

Antologins kapitel adresserar samtida modefotografi, pre- och postindustriella möbler, samtida skulptur, 1600- och 1800-talets oljemåleri och 1800-talets pressbild. Dessa olikartade studieobjekt innebär att tolkningarna riktas mot olika egenskaper som materialitet och medialitet, visuell kommunikation och visuella koder, tecknets och därmed tolkningens historicitet.

Redaktörer för boken är Sonya Petersson och Malin Hedlin Hayden, båda verksamma på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. De medverkar med varsitt kapitel, liksom Andrea Kollnitz, docent i konstvetenskap, och Hans Hayden, professor i konstvetenskap, vid institutionen.

 

Fritt tillgänglig online

Boken riktar sig i första hand till studenter i konstvetenskap och andra discipliner där frågor om visualitet och visuella praktiker är centrala.

Boken ges ut av Stockholm University Press och går att ladda ner eller läsa online utan kostnad. Den går också att köpa i tryckt exemplar.

Läs, ladda ner eller beställ

 

Bokserien Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap

Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap (som är en underserie i bokserien Basic Readings in Culture and Aesthetics) är en läroboksserie som vänder sig till dig som studerar konstvetenskap eller andra närliggande vetenskaper.

Serien syftar till att vara ett pedagogiskt komplement till teoretiska och metodologiska handböcker och originaltexter som introducerar olika metoder och teoretiska fält som ofta används inom konstvetenskap. Varje volym lyfter fram texter om hur man kan tillämpa teoretiska begrepp i konkreta tolkningssituationer.