Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny studie om skulder och vägen ut ur kriminalitet

Robin Gålnander har fått sin artikel publicerad i The British Journal of Criminology

De allra flesta som sitter i fängelse har ekonomiska skulder. Skulderna byggs dessutom ofta på under fängelsevistelsen. Efter frigivelse riskerar skulderna att kraftigt begränsa möjligheterna till ett ”normalt” liv, med fattigdom eller utestängning från bostadsmarknaden som exempel. I en ny studie från Kriminologiska institutionen undersöker Robin Gålnander hur tidigare dömda kvinnor som önskar förändra sina liv och upphöra med brott förhåller sig till och hanterar sina skulder som ett led i att närma sig det ”normala” samhället. Såhär skriver Robin själv om studien:


Tidigare forskning har fokuserat på skulder som är direkt kopplade till brottslighet, såsom t.ex. skadestånd och böter. Denna nya studie breddar det perspektivet och tar ett helhetsgrepp kring kvinnornas skulder. Resultaten visar hur ett liv kantat av kriminalitet och missbruk ofta resulterar i stora skuldberg, med många olika ursprung. Det handlar om exempelvis hyresskulder, konsumtionsskulder, skadestånd, böter, obetalda sjukhusräkningar och även privata skulder till familj, vänner och ”andra”.


Många av skulderna var flera decennier gamla, och ränta-på-ränta effekten hade gjort att de växt långt bortom kontroll. Kvinnorna fick jobba oerhört hårt för att ens få ett grepp om sin skuldsituation. Trots detta tillsynes hopplösa läge visar studien tydligt hur högt prioriterat det var för kvinnorna att ”göra rätt för sig” och betala tillbaka sina skulder. En viktig slutsats i studien är att medan skulderna i sig är begränsande och kan förhindra möjligheterna att få bostad eller leva ett liv utan fattigdom, så utgör själva proceduren av att betala tillbaka skulder och bli kreditvärdig en av väldigt få vägar att närma sig det samhälle som på många sätt stängt dessa kvinnor ute. 


Mer om själva studien
Studien bygger på resultat från en longitudinell intervjustudie. Robin har följt tio kvinnors vägar ut ur kriminalitet och missbruk genom upprepade djupintervjuer sedan 2016.

 
Den nya forskningsartikeln heter ‘The Anxiety of a Lifetime’—Dealing with Debt in Desistance from Crime och är publicerad i The British Journal of Criminology läs hela artikeln här , skriven på engelska