Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt Centrum för Penningpolitik och Finansiell Stabilitet (CeMoF)

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att ett nytt Centrum för Penningpolitik och Finansiell Stabilitet (CeMoF) har etablerats vid Stockholms Universitet.

Centrumet är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen(SBS), Institutet för Internationell Ekonomi (IIES) och Nationalekonomiska institutionen. Centrumets bildande möjliggörs primärt av ett generöst stöd om 60 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond och syftar till att stärka forskarutbildningen och forskningsmiljön inom områdena penningpolitik och finansiell stabilitet. Bland annat kommer en ny specialinriktning att erbjudas doktorander.

"Vi är oerhört glada över att kunna bilda ett centrum med CeMoFs inriktning och kommer att lansera ett nytt 'track' inom doktorandprogrammet, för studenter som vill specialisera sig inom dessa områden", säger Per Krusell, IIES, nytillträdd föreståndare för CeMoF. Vice föreståndare för CeMoF blir Anna Seim, docent vid Nationalekonomiska institutionen, där det nya centrumet formellt administreras. CeMoFs hemsida lanseras inom kort.