Stockholms universitet

Nytt centrum vid institutionen: Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier

Rektor beslutade att inrätta centrumbildningen Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier från och med den 1 juli 2021. Jenny Larsson, professor i baltiska språk, har utsetts till föreståndare för centret.

- Med centret kan vi fånga upp det stora intresse som numera åter finns för forskning kring indoeuropeisk språk-, religions- och kulturhistoria, ett resultat inte minst av genombrottet för aDNA-forskning inom arkeologin det senaste årtiondet. Centret kommer att fungera som en internationell och tvärvetenskaplig nod för forskningen, berättar Jenny Larsson.

Jenny Larsson är också redaktör för den nya skriftserien Stockholm Studies in Indo-European Language and Culture.

Det nya centret uppmärksammades även av Forskning & framsteg. Läs artikeln och intervjun med Jenny Larsson på Forskning & framstegs webbsida (publicerat 2021-08-27)!

Mer om centret under Centrum och andra enheter