Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nytt forskningscentrum för språk- och kultur invigt

Nu är Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier officiellt invigt. Här ska forskare från olika dispcliner samlas för att studera indoeuropeiska språk.

Föreståndare Jenny Larsson vid invigningen av det nya centret.
Föreståndare Jenny Larsson vid invigningen av det nya centret.
 

I somras beslutade rektor att inrätta centrumbildningen Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier från och med den 1 juli 2021. Den nya centrumbildningen förläggs vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska och dess föreståndare är Jenny Larsson.

Nu är centret officiellt invigt. Det skedde utomhus vid F-huset med ett begränsat antal inbjudna gäster den 6 september. Institutionens ställföreträdande prefekt Renata Ingbrant inledde med att läsa upp en hälsning från fakultetetens dekanus tillika vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre, som inte kunde närvara, där det nya centrets betydelse lyftes och forskarna tillönskades framgång.

 

Viktigt med tvärvetenskapliga samarbeten

Jenny Larsson berättade i sitt tal att det under många år varit en dröm att kunna skapa denna typ av centrumbildning där forskare från olika discipliner samlas för att studera indoeuropeiska språks historia. Inom centret ryms bland annat språkvetare, arkeologer och etnologer från flera länder. Jenny Larsson betonade att det senaste årtiondets genombrott kring forskning på forntida DNA öppnat nya möjligheter för språkforskningen.

– Det är viktigt med tvärvetenskapliga samarbeten, vi måste vara beredda att ta in metoder från andra discipliner än de vi själva arbetar inom. Vi kan då foga samman pusselbitarna, sade Jenny Larsson.

Forskning vid det nya centret kommer till stor del att ske inom ramen för det stora programanslaget LAMP på 25 miljoner kronor som Jenny Larsson och Stockholms universitet beviljades av Riksbankens Jubileumsfond 2019.

Läs mer om LAMP – Languages and Myths of Prehistory