Stockholms universitet

Nytt standardverk: Natur & Kulturs litteraturhistoria

Carin Franzén, professor i litteraturhistoria vid Stockholms universitet är tillsammans med Håkan Möller, Göteborgs universitet, huvudredaktör till det nya standardverket om världens litteraturhistoria. Verket publiceras den 6 maj.

Omslag. Natur & Kulturs litteraturhistoria. Formgivning: Annika Lyth.

Litteraturhistorien från världens första skriftsystem till dagens e-böcker genomlyses av några av Sveriges ledande forskare i verket Natur och Kulturs litteraturhistoria.

Bland de forskare som bidrar med texter i boken är flera professorer från Institutionen för kultur och estetik: Carin Franzén, Anders Cullhed, Axel Englund och Thomas Götselius.

Läs mer om boken på Natur och Kulturs hemsida