Stockholms universitet

Professor Leonard Neuger har avlidit

Det är med stor sorg vi meddelar att vår mångåriga kollega och vän, professor emeritus Leonard Neuger avled den 9 juli 2021 efter en tids sjukdom.

Leonard Neuger

Leonard Neuger var en enastående litteraturvetare, forskare, översättare och älskad lärare. Han var välkänd internationellt och uppskattad som litteraturforskare och kulturpersonlighet i både Sverige och Polen.

Han föddes i Kraków år 1947. Efter studier vid Jagellonskauniversitetet disputerade han 1978 vid Schlesiska universitetet i Katowice. Till Sverige kom han som politisk flykting år 1983 och kort därefter började han arbeta på Slaviska institutionen vid Stockholms universitet. År 2000 blev han professor i polska. Under åren 2004–2007 var han prefekt för Slaviska institutionen.

Som litteraturvetare skrev han ett flertal böcker och över 200 artiklar och essäer. I sin forskning ägnade han sig framför allt åt den polska modernismen och skrev bl.a. om Julian Tuwim, Witold Gombrowicz, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz och Stanisław Jerzy Lec. Hans andra forskningsintressen var Centraleuropa ur ett postkolonialt perspektiv, antisemitism i polsk litterär kanon samt humorproblematiken ur ett psykoanalytiskt och filosofiskt perspektiv. Han hade en egen vision om framtidens akademi, i synnerhet humaniora. 

• Läs Emi-Simone Zawalls artikel om Leonard i SvD ==> 

Vid sidan om sin forskning var professor Neuger verksam som översättare av svensk litteratur till polska (TomasTranströmer, Carl Michael Bellman, Erik Johan Stagnelius, Katarina Frostenson, Harry Martinson, Rita Tornborg, Magnus Florin m.fl.). Han tilldelades Svenska Akademiens pris för översättning av svensk litteratur två gånger, år 1989 och 2017.

Han återvände till Kraków år 2015 där han fortsatte sin kultur- och översättarverksamhet.

Senast besökte Leonard Neuger vår institution i oktober 2018 då han höll ett seminarium om sina översättningar av svensk poesi. 

Inom kort kommer hans sista bok "Wierutne bajki dladorosłych i dzieci" från 2018 ut i svensk översättning av Jurek Hirschberg.

Våra tankar går till hans familj och närmaste. 

Vi kommer att sakna honom, hans värme och hans humor så mycket.