Stockholms universitet logo, länk till startsida

Projekt om sluten ungdomsvård och återfall i brott

Ett forskningsprojekt om ungdomsvård, återfall i brott och utslussningsverksamhet har startat vid kriminologiska institutionen. Ansvarig för projektet är Tove Pettersson och vi har ställt några frågor till henne.

Vad är syftet med projektet?


Syftet är att följa upp återfall i brott hos unga dömda till sluten ungdomsvård, att se på förändringar över tid och vilka faktorer som är förknippade med högre respektive lägre återfall. Det är den första delen av studien. Den andra delen handlar om utslussning och eftervård, eftersom det har en stor betydelse för återfall. Vilken utslussningsverksamhet och vilket planerat stöd finns hos SiS idag för de personer som avtjänat verkställighet om sluten ungdomsvård?
 
Hur fick du idén till projektet?


Det var ESO (Expertmyndigheten för Studier i Offentlig ekonomi) som var intresserade av ett projekt kring dömda till sluten ungdomsvård. Då kom tanken upp om att göra en fortsättning på en tidigare studie jag genomfört. Den tidigare studien inkluderade dömda mellan år 1999–2006. I denna nya studie ingår dömda mellan 2007–2017. 
Det handlar om en liten grupp ungdomar men med hög risk för återfall. Därför är kunskap om vad som kan spela roll för deras återfall i brott viktig även ur en policyaspekt. 
 
Vad planerar du att göra inom projektets ramar?


Studien består av två delar. Den första delen handlar om att följa upp dömda till sluten ungdomsvård i brottsåterfall. Uppgifter om de dömda kommer hämtas in från både Statens institutionsstyrelse och Brottsförebyggande rådet. Den andra delen fokuserar på utslussningsverksamheten. Då kommer personal vid de institutioner som har särskilda platser för sluten ungdomsvård att intervjuas.
 
Projektet "Återfall i brott, utslussningsverksamhet och eftervård bland dömda till sluten ungdomsvård" pågår från hösten 2021 till hösten 2022.