Stockholms universitet logo, länk till startsida

Rektor delar ut guldmedaljer

Cynthia de Wit och Denny Vågerö är mottagare av Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band.

Denny Vågerö och Cynthia de Wit
Denny Vågerö och Cynthia de Wit får 2021 års guldmedalj i 8:e storleken. Foto: Privat och BalticEye

Rektor har sedan tidigare beslutat att dela ut Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band till Cynthia de Wit och Denny Vågerö med motiveringarna:

 

Denny Vågerö

Denny Vågerö blev en banbrytare för forskningen inom området hälsoojämlikhet, som var sparsamt förekommande i Sverige på 1990-talet, när han tillsammans med Finn Diderichsen och Ulf Lundberg startade det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Centre for Health Equity Studies (CHESS) år 2000 vid Stockholms universitet, i samarbete med Karolinska institutet och med ekonomiskt stöd från båda universiteten och SFR. Det förarbete som ledde fram till CHESS tillkomst var omfattande och Vågerö var även institutets föreståndare under de första nio åren. Han drev institutet framgångsrikt och i hög grad baserat på externa bidrag, samt med stor omsorg om personalen. När han 2008 initierade ett internationellt masterprogram i folkhälsovetenskap vid den samhällsvetenskapliga fakulteteten blev det ett avgörande vägval för institutets framtida verksamhet. Samma år initierade Denny Vågerö och den då tillträdande föreståndaren, Olle Lundberg, den forskarskola som banade väg för att CHESS 2013 kunde axla ansvaret för en forskarutbildning i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Under hela sin anställning vid universitetet har han främjat både forskning och utbildning inom folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Området har också gynnats av hans medlemskap i Världshälsoorganisationens ”Commission on Social Determinants of Health” och i Kungliga Vetenskapsakademien. Nya generationer har tagit vid i hans fotspår och bidragit till ämnets vidare framgångar. År 2018 bildades Institutionen för folkhälsovetenskap genom ett samgående mellan de två forskningsinstituten CHESS och SoRAD. Denna utveckling har möjliggjorts inte minst genom Denny Vågerös tidigare exceptionella insatser. Han har således genom sin gärning på ett högst betydande sätt stärkt både forskningen och utbildningen vid Stockholms universitet.

 

Cynthia de Wit

Cynthia de Wit har som professor i miljövetenskap under många år innehaft en lång rad centrala uppdrag av avgörande betydelse för Stockholms universitets utveckling till dagens ledande ställning inom miljövetenskap. I ett tidigt, avgörande skede då verksamheten vid Institutet för tillämpad miljövetenskap flyttades från Naturvårdsverket till Stockholms universitet ledde hon som dess föreståndare och biträdande föreståndare den förvandling som lagt grunden för dagens starka akademiska verksamhet. Under mer än 20 år, alltifrån dess inrättande fram till 2020, var Cynthia de Wit en drivande ordförande i Stockholms universitets miljöråd. Hon var ordförande i Bolincentret för klimatforskning från 2013, och var sektionsdekan och dessförinnan vice sektionsdekan för geo- och miljövetenskap, och därmed under flera år också ledamot av fakultetsnämnden och även suppleant i universitetsstyrelsen och ledamot i Etiska rådet vid Stockholms universitet. Genom åren har de Wit både tydligt och med stort ansvar axlat ytterligare viktiga ledningsuppdrag inom universitetet och starkt bidragit till att främja verksamheten. Cynthia de Wit är en diplomatisk ledare, som med stor integritet, professionalism och handlingskraft oförskräckt har gripit sig an de olika utmaningar hon ställts inför som akademisk ledare och chef. Hennes djupa engagemang för miljöfrågorna, grundade i den egna forskningen om miljögifter, har haft stor betydelse för att dessa frågor fått den tyngd de förtjänar inom universitetet för framtiden.

Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Läs mer om Stockholms universitets guldmedaljer

 

Utdelning i Stadshuset

Medaljerna delas ut den 29 september, vid den från 2021 framflyttade installations- och promotionshögtiden.

Läs mer om Installations- och promotionshögtiden