Stockholms universitet

Sök i hela Sveriges kulturarv på Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek välkomnar både studenter och forskare. Biblioteket har gott om studieplatser i lokalerna i Östra stallet på Storgatan 43.

Kvarteret Krubban, Östra Stallet. Foto: Joshua06 Wikimedia Commons.

På Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek finns böcker, arkivmaterial och andra informationsresurser inom humanistiska ämnen med tonvikt på arkeologi, kulturmiljövård, medeltidens konst- och byggnadshistoria, museologi och numismatik.

Här finns också ett rikt bildarkiv med ritningar, kartor, teckningar och fotografier.

Här hittar du information om arkivet och biblioteket