Stockholms universitet

Sara Van Meerbergen ny docent i nederländska

Sedan 29 september 2021 har Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska en ny docent, då Sara Van Meerbergen har antagits som docent i nederländska.

Sara Van Meerbergen
Sara Van Meerbergen

Sara Van Meerbergen har arbetat vid Stockholms universitet som universitetslektor i nederländska sedan 2016. Hon undervisar i nederländsk språkfärdighet, lingvistik och översättning. Sedan 2018 jobbar hon även som studierektor i nederländska. Sara disputerade 2010 på en avhandling om nederländskspråkiga bilderböcker i svensk översättning där hon kombinerade teoretiska och metodologiska insikter från deskriptiv översättningsvetenskap med sociosemiotik och multimodal diskursanalys. 

År 2011 var hon Ahlströms och Terserusstipendiat och arbetade med ett två-årigt postdoktoralt projektet ”Flemish Postmodern Picturebooks. Play, Parody, Intertextuality and Interaction”. Tillsammans med andra forskare från Stockholms universitet, Örebro universitet och Göteborgs universitet deltog hon 2016-2017 i medborgarforskningsprojektet ”Anslagstavlan, Forskarfredag 2016” som initierades av Vetenskap och Allmänhet inom ramen för Horizon 2020. Mellan 2016 och 2018 var hon även med i det STINT-finansierade samarbetsprojekt ”Multimodala texter och lärande i högre utbildning” mellan Stockholms universitet, Örebro Universitet och University of Cape Town i Sydafrika. 

I sin forskning har Sara intresserat sig för hur sociala betydelser (t.ex. gestaltning av världen och interaktion) förmedlas i och genom olika typer av multimodala texter såsom bilderböcker, dubbade serier för barn, anslagstavlor och flygplatser. Hennes forskningsintressen inkluderar sociosemiotik, multimodal diskursanalys, visuell kommunikation, spatial diskursanalys, översättning, översättningssociologi samt interkulturell kommunikation och spänningen mellan det globala och det lokala. För tillfället arbetar hon inom ett forskningsprojekt om transnationella flöden kopplade till litterära institutioner, mer bestämt ALMA-prisets effekt på översättningen och konsakreringen av den flamländske Bart Moeyaerts författarskap. Hon arbetar även på ett projekt om audiovisuell översättning av tecknade Disney-serier för barn samt ett projekt om hårets semiotik i en bilderbok av belgiska Kitty Crowther.

Mer om Saras forskning kan du läsa på hennes profilsida.