Stockholms universitet logo, länk till startsida

Sex forskare vid Stockholms universitet bland världens mest citerade

Sex av Stockholms universitets forskare finns med på företagets Clarivates lista för år 2021 över världens mest citerade forskare.

A-huset, Stockholms universitet

Företaget Clarivate har publicerar sin ”Highly Cited Researchers List” för 2021 över de forskare som har stått för mest betydelsefull påverkan inom sina respektive fält genom publiceringar det senaste decenniet. Listan baseras på data från referens- och citeringsdatabasen Web of Science. Listan innehåller över 6 600 forskare, varav cirka 50 knutna till svenska universitet.

Följande forskare från Stockholms universitet finns med på listan:
Reinette (Oonsie) Biggs, Stockholms resilienscentrum
Carl Folke, Stockholms resilienscentrum
Stefano Manzoni, Institutionen för naturgeografi
Per Olsson, Stockholms resilienscentrum
Thomas Elmqvist, Stockholms resilienscentrum
Johan Rockström, Stockholms resilienscentrum

Analysen som ligger till grund för rankningen är gjord av experter på bibliometri vid Clarivates Institute for Scientific Information. Den bygger på publiceringar och citeringar i vetenskapliga tidskrifter under en period på elva år (januari 2010 till december 2020). Som underlag har Clarivate använt databasen Web of Science och utgått från 21 olika veteskapliga fält samt haft en kategori för tvärvetenskap.

Hela listan samt mer information om mätningen gått till finns här