Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stöd till forskning för att underlätta beslutsfattande vid pandemier

Nordiska Forskningsrådet NordForsk beviljar anslag till fem forskningsprojekt om covid-19. Ett anslag går till matematikprofessor Tom Britton vid Stockholms universitet.

Foto: Niklas Björling
Tom Britton. Foto: Niklas Björling

Fem forskningsprojekt om covid-19 får nu stöd från Nordiska Forskningsrådet NordForsk i en gemensam nordisk satsning för att öka kunskapen om covid-19 men även för att kunna hantera framtida pandemier. Nordforsk beviljar totalt 53 miljoner norska kronor till de fem projekten, som tilldelas runt 10 miljoner kronor var.

 

Bättre dataanalys ska underlätta beslutsfattande

Ett av de projekt som beviljas anslag leds av matematikprofessor Tom Britton vid Stockholms universitet. I projektet ska man studera dataströmmar och utveckla matematiska modeller för att öka underlätta beslutsfattande under coronapandemin och kommande pandemier.

I projektet ingår epidemiologer, statistiker, matematiker, datorforskare samt representanter från Folkhälsomyndigheten samt dess motsvarigheter i Norge och Finland. Några finska och norska universitet ingår även, dessutom företaget Telenor. Ambitionen är att senare även inkludera partners från Danmark, Island och de baltiska länderna.

 

Utveckla nordiskt samarbete

Ett syfte med forskningsprojektet är att skapa samarbete mellan forskare i de nordiska länderna och dela de insikter som finns från ländernas olika erfarenheter av det pågående pandemiutbrottet. Det handlar även om att knyta kontakter mellan forskare och de nordiska folkhälsomyndigheterna och att använda nya typer av data (till exempel mobilitetsmönster från appar) för att se om detta kan öka precisionen i analysernas slutsatser. Ett fjärde syfte är att utveckla modeller och statistiska metoder för att hantera covid-19 och de nya datamängder som genererats.

– På kort sikt hoppas jag att vi kan erhålla förbättrade skattningar av effekten på olika preventionsmetoder i de nordiska länderna. På lite längre sikt att mjukvaruutveckling sker som gör att vi kan vara redo vid framtida utbrott av covid eller andra epidemiutbrott. Det mer långsiktiga målet är att skapa ett nordiskt tvärvetenskapligt nätverk av smittspridningsforskare som kontinuerligt analyserar smittsamma sjukdomars utbredning i Norden. Lite som gruppen vid Imperial College fast mindre, säger Tom Britton.

 

Nordiska data kopplas till pågående forskning

Tom Brittons pågående covidforskning har hittills handlat mer om allmän metodologi i smittspridningsmodeller, till exempel vilken effekt immunitet, smittspårning och andra preventionsåtgärder har för risken för framtida utbrott.
– Det nya projektet blir därför ett välkommet och naturligt sätt att koppla detta till data med ett nordiskt perspektiv, säger Tom Britton.

Läs mer om projektet Data streams and mathematical modelling pipelines to support preparedness and decision making for COVID-19 and future pandemics (NordicMathCovid)

Aktuella publiceringar av Tom Britton
A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2 (Tom Britton, Frank Ball och Pieter Trapman i Science 14 augusti 2020)
Inflow restrictions can prevent epidemics when contact tracing efforts are effective but have limited capacity (Tom Britton och Hannes Malmberg i Journal of The Royal Society Interface, september 2020

 

Om Nordforsk och satsningen

NordForsk lyder under Nordiska Ministerrådet. Finansieringen sker tillsammans med nationella forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet. Projekten ska använda sig av befintliga data om folkhälsa i de nordiska länderna.
Läs mer om samtliga fem projekt som får anslag.