Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms innovationsstipendium till två SU-forskare

Stockholms Innovationsstipendium tilldelas fem lovande innovationer. Två av dessa är gjorda av forskare vid Stockholms universitet.

Stipendieceremonin för Stockholms Innovationsstipendium sker vanligtvis under högtidliga former i Gyllene salen i Stockholms stadshus. I år blev det istället en direktsänd digital ceremoni. Av 15 finalister fick fem lyckliga vinnare reda på att de vunnit över videolänk.

 

Stipendium till Noushin Emami

Foto: Niklas Björling
Noushin Emami

Inom kategorin Life Science och hälsa tilldelas Noushin Emami stipendiet för innovationen "Mosquito only spray". Noushin Emami är forskare vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, Stockholms universitet.

Juryns motivering: ”Detta är en innovation som löser en global utmaning på ett skalbart och hållbart sätt. Förslaget bygger på forskning från Stockholms Universitet samt har en god innovationshöjd med låg miljöpåverkan. Innovationen har potential att på ett positivt sätt förändra livet för miljontals människor på vår jord, genom att skydda dem mot världens dödligaste insekt.
Läs mer om Noushin Emamis forskning.

 

Stipendium till Eva Björkman

Inom kategorin Social & ekologisk hållbarhet tilldelas stipendiet Eva Björkman för innovationen "Aktiverad kalksten för en levande Östersjö". Eva Björkman är forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.

Juryns motivering: ”Årets stipendium går till en innovation som lyckas skapa något nytt i det som tidigare var ett tomrum på marknaden. Av det som inte sågs som tillräckligt värdefullt för att satsa på, har pristagaren lyckats skapa en produkt som på sikt kan åtgärda ett stort problem. Genom innovativ behandling och användning av ett restmaterial från kalkindustrin, kan fosfor bindas till botten så att övergödningen av Östersjön minskar.

 

Om Stockholms Innovationsstipendium

Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella och kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr, marknadsföringstillfällen och nätverksmöjligheter, fri arbetsplats på United Spaces i sex månader och innovationsrådgivning från Almi. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Läs pressmeddelandet.