Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholms universitet på första plats i Sverige för nio ämnen i Shanghairankning

Stockholms universitet rankas på första plats i Sverige när det gäller nio ämnen i Shanghairankningens ämnesrankning, Global Ranking of Academic Subjects 2021, som presenterades i slutet på maj.

Stockholms universitet
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

I ämnesrankningen ingår 54 ämnen och rankningen baseras framförallt på tidskriftsartiklar  indexerade i databasen Web of Science åren 2015–2019.
De ämnen där Stockholms universitet fick en första placering i Sverige är: atmosfärsvetenskap, geovetenskap, geografi, oceanografi, miljövetenskap & teknik, ekonomi, och sociologi. När det gäller kemi fick Stockholms universitet en delad första plats med Uppsala universitet och KTH och Stockholms universitet fick även en delad första plats i ämnet utbildning tillsammans med Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.
Stockholms universitets bästa placering är inom geografi, med plats 14 i världen.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) innehåller rankningar av universitet i 54 ämnen inom naturvetenskap, teknik, biovetenskap, medicinsk vetenskap och samhällsvetenskap. Mer än 1 800 av 4 000 universitet i 93 länder och regioner listas i rankningen.
Läs mer: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021