Stockholms universitet logo, länk till startsida

Strindbergs samlade verk finns nu digitalt

Genom ett humanistiskt megaprojekt finns nu samtliga texter som August Strindberg författat tillgängliga i originalform. Utgivningen av Nationalupplagan av August Strindbergs ”Samlade Verk” är ett resultat av drygt 40 år av gedigen forskning. En viktig princip under arbetet har varit att texterna ska kunna läsas av alla och mycket arbete har därför lagts på ordlistor och kommentarer.

August Strindberg målad av Carl Larsson, 1899. Kol och olja på duk. Bild: Wikimedia commons

Genom utgivningen av Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk finns nu samtliga texter som Strindberg författat tillgängliga i den form som författaren själv avsåg. Det är romaner, noveller, skådespel, tidningsartiklar, essäer etc. Det har varit ett omfattande humanistiskt forskningsarbete – sammanlagt är det fråga om 72 tryckta volymer, som tillsammans med textkritiska kommentarer finns i digital form på Litteraturbanken.se.

–Vi visar hur Strindberg själv skrev genom att utgå från hans manuskript. Det framgår tydligt att han skrev raskt med flyt och skärpa och att han använde ett oerhört stort ordförråd, förklarar Gunnel Engwall, ordförande för Strindbergsprojektet och professor i romanska språk vid Stockholms universitet. 

 

En forskningsupplaga med bred tillgänglighet

Stockholms universitet tog över ansvaret för Strindbergsprojektet 1986. Då hade Gunnel Engwall varit med i redaktionskommittén sedan 1981 och blev ordförande i ledningsgruppen 1992. För Gunnel håller därmed 40 års arbete nu på att avslutas. 

– Jag är mycket glad, även stolt och lättad, att det gick att få igenom detta stora projekt och att vi klarade att göra det som vi lovat. Det är många som har hjälpt till, mycket externa medel som har beviljats och många personer även utanför projektet som har ställt upp.

En viktig princip i arbetet med projektet har varit att ge alla en ingång till Strindbergs verk. Det skulle vara en upplaga inte bara för forskare utan även för den läsande allmänheten. 

– Det dubbla syftet att den vetenskapliga upplagan skulle kunna läsas av alla gjorde arbetet betydligt mer tidskrävande. Vi fick lägga till ordlistor och förklara innehåll och kontext mer utförligt än annars. Därmed kan nu en bred allmänhet ta del av dessa verk, menar Gunnel. 

 

Ingmar Bergman lättad

En betydande del av arbetet i Strindbergsprojektet har gått ut på att återställa texterna till sin ursprungliga form. Många av August Strindbergs verk hade under årens lopp omarbetats, censurerats och redigerats.

Gunnel Engwall, ordförande i Strindbergsprojektet. Foto: Erik Engwall

– Man kan inte ta vilken upplaga som helst av ett verk av Strindberg och tro att den är en korrekt återgiven text. Våra forskare har lagt ner stor möda att leta rätt på manuskript, åka runt till arkiv och bibliotek för att kunna få fram Strindbergs egen text, berättar Gunnel. 

Att gå tillbaka till August Strindbergs ursprungliga formuleringar har gett nytt liv till texterna. De har redan blivit standardupplagan vid universiteten i Sverige och skandinaviska institutioner utomlands. Den används också vid både pjäsuppsättningar och nya översättningar. 

– När vi släppte vår upplaga av Fröken Julie  fick Ingmar Bergman tag i den. Han hörde av sig direkt och sade: ”Åh, äntligen förstår jag hur Strindberg ville att den här pjäsen skulle spelas!”. Det berodde på att vi hade tagit bort censureringar från texten. Vi hade också varit noggranna med att återgå till Strindbergs sätt att använda exempelvis komma, utropstecken och andra skiljetecken. De visar mer än vad man kan tro om hur en pjäs ska spelas. På så sätt kom vår version på en gång till nytta utanför forskarvärlden. 

Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska och dekan vid Humanistiska fakulteten, är glad att se att över 40 år av forskning nu fullbordas. 

– När jag gick Lärarhögskolan i Malmö 1983-84 ledde jag stadsvandringar i Malmö och Lund. Det sammanföll med ett brinnande intresse för August Strindbergs författarskap och min lycka var fullständig när jag under en tid fick leda stadsvandringar genom Lund i Strindbergs fotspår. De första delarna av Nationalupplagan hade då kommit ut. Att drygt 35 år senare vara dekan för den fakultet där arbetet med Nationalupplagan har letts är ett sammanträffande som nästan är för bra för att vara sant. En eloge till alla dem som vigt sin tid åt detta stora projekt – resultatet är något vi kan vara mycket stolta över på Stockholms universitet. 

Om Strindbergsprojektet

En ny kritisk utgåva av Strindbergs verk började planeras redan på 1960-talet av Strindbergssällskapet, men startskottet gick 1979 vid en manifestation på Mosebacke. Syftet var att ge ut August Strindbergs Samlade Verk, ett projekt som Strindbergssällskapet ansvarade för fram till 1986, då Stockholms universitet tog över. Hela upplagan slutfördes i och med den fullständiga publiceringen på Litteraturbanken.se den 7 april 2021.
Huvudredaktörer: Lars Dahlbäck 1979-2008; Per Stam 2009-2021.
Externa finansiärer: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (numera del av Vetenskapsrådet), Kulturrådet, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse
Nationalupplagan August Strindbergs Samlade Verk på Litteraturbanken
Läs mer om Strindbergsprojektet
Gunnel Engwall gästbloggar om Strindbergsprojektet på Dekanbloggen

Gunnel Engwall om sitt favoritverk av Strindberg: Manuskriptet till ”En dåres försvarstal” gjorde mig så intresserad, både som forskare och utifrån att jag själv skriver på främmande språk. Jag imponeras av att Strindberg skriver rakt ner med stort ordförråd även på franska och av att han inte utgår ifrån svenska utan snarare använder fransk syntax och franskt tankesätt.