Stockholms universitet

Studenter från Stockholms universitet deltar i sommarskola i Piazza Armerina

Stockholms universitet deltar i en internationell sommarskola i arkeologi, ArchLABS - Archaeological heritage in Late Antique and Byzantine Sicily, som pågår mellan den 3 och 17 juli i Villa del Casale i Piazza Armerina på Sicilien. Byggnaden är en av de mest berömda vid Medelhavet och tillhör UNESCO:s världsarv (i år 25-årsjubileum). Sommarskolan möjliggörs med hjälp av det nya Erasmus BIP-programmet.

Foto: Isabella Baldini
Foto: Isabella Baldini

Det är ett internationellt projekt som genomförs tack vare stödet från det nya europeiska Erasmus BIP-programmet (Blended Intensive Program). I programmet deltar 24 studenter med sina lärare från universiteten i Athen, Bologna, Cypern, Krakow, Oviedo, Stockholm, och Peloponnesos. 

Stockholms universitet är representerat av Arja Karivieri, professor i antikens kultur och samhällsliv tillsammans med fyra studenter från Institutionen för arkeologi och antikens kultur.   

ArchLABS:s sommarskola har fokus på Villa del Casale, som anses vara speciellt representativ för vår kännedom om byggnadskultur vid Medelhavet under senantiken (300-talet e.Kr.). 

– Studenterna deltar i utgrävningen i västra delen av det berömda byggnadskomplexet i ett område som aldrig tidigare undersökts och som troligen användes för logistiken och magasineringen i villaområdet, säger Arja Karivieri, professor vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Studenterna får lära sig olika metoder som används i stratigrafiska utgrävningar, det vill säga utgrävningar och studerandet av lager i marken, samt digitala dokumentationsmetoder för hur man hanterar arkeologiska data. Dagliga föreläsningar ges av specialister i arkeologi, historia och restaurering för att komplettera de praktiska aktiviteterna under utgrävningen. 

Projektet har som syfte att skapa en utbildningsmodell för spetskompetens som ska fortsätta över tid men även att utveckla en bredare medvetenhet om arkeologi och bevarandet av Siciliens kulturarv. 

– ArchLABS:s hybridfilosofi, som kombinerar onlineutbildning och praktik på fältet, möter utmaningarna från perioden efter covid-19-pandemin och tar det europeiska samarbetet inom forskning och lärande till nästa nivå, avslutar Arja Karivieri.

Om projektet
Initiativet är koordinerat av professor Isabella Baldini vid universitetet i Bologna, och är organiserat som ett pilotprojekt av CISEM - Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo i samarbete med den arkeologiska parken Morgantina och romerska Villa del Casale, som leds av Liborio Calascibetta.

I projektet deltar även flera specialister från Italiens forskarakademi i Rom (CNR), Kore Universitet i Enna, lokala arkeologiska myndigheter och en specialist i digital arkeologi från South Florida University (USA).