Stockholms universitet logo, länk till startsida

Universitetet återgår gradvis till campus

Från den 9 februari 2022 är de flesta restriktioner mot covid-19 borttagna. Universitet återgår successivt till undervisning på campus, anställda återgår successivt till arbetsplatsen.

Merparten av restriktionerna mot covid-19 försvinner från den 9 februari 2022, regeringen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar dock universitet att successivt återgå till ordinarie verksamhet. Men också i fortsättningen gäller att alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 ska stanna hemma. Den som inte är vaccinerad mot covid-19 ska fortsätta vara särskilt försiktig.

Rektor har beslutat att undervisning och examination ska återgå till att ges på campus så snart det är möjligt. Återgången kan ske successivt, men från och med 22 mars 2022 ska undervisning och examination i huvudsak ske enligt ordinarie form på campus. Inga särskilda förhållningsregler gäller heller längre vid universitetets evenemang eller samlingar.

Från och med 15 februari ska anställda successivt återgå till att arbeta på plats på campus enligt överenskommelse med respektive ansvarig chef. Senast den 1 april 2022 ska återgången till arbete på campus vara genomförd.

Läs mer i rektorsbeslutet från 9 februari 2022