Stockholms universitet

Universitetet öppnar stegvis från 1 juni

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om distansutbildning för universitet och högskolor från den 1 juni. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.

Varje institution bedömer möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren. Verksamheten planeras för att minimera risken för spridning av covid-19. Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. kommer dock att undvikas, särskilt i början av hösten.

All undervisning och examination ska genomföras enligt Folkhälsomyndighetens gällande regler och rekommendationer om avstånd, undvikande av trängsel, handtvätt med mera för att minska risken för smittspridning.

 

Salstentor kan genomföras

Tidigare beslut om att salstentor ej ska genomföras upphävs. Salstentor kan alltså åter genomföras, men av praktiska skäl i nuläget endast i institutionernas egen regi.

Information om undervisning och examination under sommaren och hösten publiceras så snart som möjligt på institutionernas webbsidor, för hösten senast 20 juli 2021.

Aktuell information finns på:
su.se/corona