Stockholms universitet logo, länk till startsida

Uppsamlingstentor Modevetenskap HT19-HT20

Med anledning av Corona kommer samtliga uppsamlingstentor för Modevetenskap I HT-19 och HT-20 att ske digitalt, på Athena, på följande datum och tider:

Det västerländska modets historia -- hemsalstenta på Athena 10 juni kl. 9-11
Modevetenskapliga begrepp -- hemtenta 10-17 juni
Samtidsmode: praktik och teori -- hemtenta 10-17 juni
Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling (endast ht 19) -- hemsalstenta på Athena 10 juni kl. 13-16
Internationella modefält (endast ht 20) -- hemtenta 10-17 juni

Ingen anmälan krävs, men du måste själv kontrollera att du har tillgång till kursens Athena-sida. Tentorna kommer att göras tillgängliga på kurssidorna för Modevetenskap I HT-19 och Modevetenskap I HT-20 på de utsatta tiderna. De tentor som vi kallar för "hemsalstenta" ska skrivas den 10 juni på de angivna tiderna, dvs. Det västerländska modets historia kl. 9-11 och Den globala modeindustrins uppkomst och omvandling (endast ht 19) kl. 13-16. För hemtentorna gäller att de ska lämnas in senast den 17 juni dvs. en vecka efter att de lämnats ut."