Stockholms universitet

Vad är världslitteratur? En samtalsserie på Tranströmerbiblioteket

Vad är världslitteratur? Vilken plats har reseskildringarna i en alltmer globaliserad värld? Och är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Världslitteraturprogrammet i samarbete med Tranströmerbiblioteket arrangerade under våren 2021 tre samtal om världslitteratur.

 

Samtal 1: Vad är världslitteratur?

 

Världslitteratur är ett omdebatterat begrepp som beskriver ett brett fält. Hur kan vi idag tänka samman värld och litteratur på nya sätt? Hur påverkar litteraturen samhället – och vice versa?

I panelen

Andreas Hedberg är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och forskar om moderniseringskritik, kanonstudier och världslitteratur. 
Stefan Helgesson är professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet och forskningsledare för Världslitteraturprogrammet,
Katarina Leppänen är professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och forskar om Europas kvinnors intellektuella historia och internationalism.
Helena Wulff är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och en av koordinatorerna för Världslitteraturprogrammet. Hon forskar om litterär produktion och visuell kultur.

 

Samtal 2: Vid reseskildringens gränser – om det egna i det främmande

 

Skildringar av resor är en av världens äldsta och mest universella berättande former, både inom litteratur och journalistik. Men vad händer när resmålen blir allt mer lättillgängliga och främmande platser tycks höra till det förflutna? Eller när pandemi och klimatkris tvärtom gör att vi inte bör resa?

I panelen

Helena Bodin är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om litteratur och gränsdragningar mellan språk, folk och nationer, konstarter och medier.
Christina Kullberg är professor i franska vid Uppsala universitet med särskild inriktning mot fransk litteratur och forskar om karibisk litteratur, reseskildringar samt världslitteratur. Hon är en av koordinatorerna för Världslitteraturprogrammet.
Per Ståhlberg är universitetslektor i media- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns Högskola, och forskar bland annat om journalistik och offentlig kultur i Indien.
Per J Andersson är resejournalist, en av grundarna till resetidningen Vagabond samt författare, bland annat till verket För den som reser är världen vacker (2017). 

 

Samtal 3: Hur sprids ett litterärt verk? Om platsens betydelse för texten

 

Är ett litterärt verk bundet till sin lokala kontext? Kan Vilhelm Mobergs utvandrarepos tilltala en amerikan? Vad händer när vi översätter ett verk – hur mycket av berättelsen är låst till små, men ack så viktiga, nyanser i det egna språket? Och vad krävs egentligen för att en bok ska komma ifråga för att översättas?

I panelen

Christian Claesson är docent i spanska vid Lunds universitet med litteraturvetenskaplig inriktning och forskar om förhållandet mellan språk, litteratur och nationell identitet i Spaniens litteraturer
Yvonne Lindqvist är professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, och forskar inom översättningssociologi, bland annat om bibliomigration
Cecilia Schwartz är docent i italienska vid Stockholms universitet och forskar om hur italiensk litteratur når svenska läsare
Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och en av koordinatorerna för Världslitteraturprogrammet. Han har nyligen publicerat en bok om hur svensk arbetarlitteratur översatts till engelska.

Boktips från samtalen

Samtal 1: Vad är världslitteratur?
Clarise Lispector ”Stjärnans ögonblick”
Pooneh Rohi ”Araben”

Samtal 2: Vid reseskildringens gränser – om det egna i det främmande
Sven Lindqvist ”Utrota varenda jävel”
Pankaj Mishra ”Buddha i världen”
Anil Yadav ”Is that even a country, Sir”
Arne Melberg “Resa och skriva – en guide till den moderna reselitteraturen”
Jean-Pierre Moreau ”Un flibustier francais dans la mer des Antilles”
Malin Isaksson ”Jag är Istanbul”
Pierre Loti ”Aziyade” (finns som e-bok)
Ester Blenda Nordström ”Amerikanskt”

Samtal 3: Hur sprids ett litterärt verk? Om platsens betydelse för texten
Tomas Tranströmer, Robert Bly ”Air Mail”
Paul Tenngart, Daniel Möller ”Kasta dikt och fånga lyra”
Moa Martinsson ”Women and Apple Trees”
Ivar Lo-Johansson “Breaking Free"

Läs mer om Världslitteraturprogrammet på www.worldlit.se