Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vi gratulerar Kim Eriksson

Kim disputerade med sin avhandling "Anordna styrning - tillblivelse av en mångfald styrteknologier" den 16 april.

Han har gått Civilekonomprogrammet i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och avslutade sina studier där vårterminen 2014. Hösten 2014 anställds Kim som forskningsassistent på SBS i ett projekt inom Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) och hösten 2015 började han på forskarutbildningen.

Kim Eriksson med avhandlingen "Anordna styrning - tillblivelse av en mångfald styrteknologier"
Kim Eriksson med avhandlingen "Anordna styrning - tillblivelse av en mångfald styrteknologier"

 

Bilder från disputationen som genomfördes i Aula Magna, där åhörarna deltog via zoom.

Disputationen genfördes på dispans i Aula Magna
Disuptationen på distans via zoom

 

Tre frågor till Kim

Hur valde du ditt ämne för avhandlingen?

Ämnet som avhandlingen behandlar hur en mångfald av styrteknologier uppstår valdes av ett par olika anledningar. En anledning var att under mitt första möte med organisationen (en myndighet) som jag kom att studera så presenterades en variation av vad som beskrevs som styrande. Detta möte, som förövrigt presenteras i inledningen av avhandlingen, väckte fler frågor. En av dessa frågor var: hur blev det att så mycket upplevs som styrande i en organisation? En annan anledning var att verksamhetsstyrningsforskningen i stor utsträckning har fokuserat på konsekvenser av olika styrteknologier, och frågan om hur en mångfald av styrteknologier uppstår behandlas sällan i forskningen. Det fanns såklart också andra anledningar till valet av ämne, men dessa två anledningar sticker ut.

Kan du berätta något om de slutsatser du gjort i din avhandling?

I avhandlingen görs ett par poänger för hur en mångfald av styrteknologier uppstår. En poäng är att olika styrteknologier systematiskt adderas över tid. Detta förklarar jag genom:

  • Mix av förlopp som sammanvävs. Dessa förlopp är proaktiva, reaktiva och reproducerande.
  • Olika styrteknologier samexisterar genom ett samspel av likheter (t.ex. innehåll i styrteknologierna är återkommande) och olikheter (t.ex. styrteknologier knyter an till olika frågor), vilket jag har valt att benämna som igenkänning.
  • Styrteknologier sammanlänkas också med, för verksamhetsstyrning, en referenspunkt (som empiriskt utgör av en strävan efter helhet) som möjliggör att styrteknologier samexisterar.

Dessa tre förklaringar, menar jag i avhandlingen, bidrar till att synliggöra den variation av skäl, förändringsprocesser och argument som gemensamt bidrar till att en mångfald av styrteknologier uppstår. Detta bidrar med att fördjupa vår förståelse för framför allt hur verksamhetsstyrning kommer att utformas.

Vad har varit lätt respektive svårt i arbetet med avhandlingen?

En utmaning under avhandlingsarbetet har varit att kunna befinna sig i ovisshet. Att inte riktigt veta vad avhandlingen ska landa i och kan komma att bidra med, vilken diskussion som avhandlingen är en del av och framför allt att inte veta hur processen till en färdig avhandling kommer att utkristallisera sig. Med andra ord, en utmaning var att befinna sig i ett tillstånd av att inte veta. Detta tillstånd av att inte veta, å andra sidan, stimulerar nyfikenheten, vilket helt klart har varit en av de roligaste och mest givande delarna av avhandlingsarbetet.

Läs mer om avhandlingen "Anordna styrning - tillblivelse av en mångfald styrteknologier" i DiVA.